ปทุมธานี-พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตและแสดงความจงรักภักดีระลึกถึงพระกรุณาธิคุณ (ชมคลิป)

ปทุมธานี-พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตและแสดงความจงรักภักดีระลึกถึงพระกรุณาธิคุณ

 

เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ อนุสรณ์สถานแห่งชาติ ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี พลโทขจรฤทธิ์ นิลกำแหง รองผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เป็นประธานในพิธี วางพวงมาลาและถวายบังคมเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตและแสดงความจงรักภักดีและระลึกถึงพระกรุณาธิคุณ

โดยมีสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ พลตำรวจโทคำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง ทีมคนรักปทุม, วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ), สมาคมดนตรีแห่งประเทศไทย, สมาคมผู้นำสตรีพัฒนาชุมชนจังหวัดปทุมธานี, ชมรมทหารพรานค่ายปักธงชัย กรุงเทพฯ, ศูนย์ประสานงานไทยอาสาป้องกันชาติ วังทองหลาง. สมาคมมังสวิรัติไทย, มูลนิธิชินบัญชร องค์กรสาธารณประโยชน์,

ชมรมเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดปทุมธานี, ผองเพื่อนอาชีวะ 90, เครือข่ายคนจักรยานพัฒนาจังหวัดปทุมธานี, เครือข่ายจิตอาสา 9 องค์กรสภาอุตสาหกรรม, การท่องเที่ยวจังหวัดปทุมธานี, ภาคีเครือข่ายประชาชนคนปทุมธานี, ชมรมฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมจังหวัดปทุมธานี, เครือข่ายอุตสาหกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อม,


โรงเรียนเตรียมทหาร, ชมรมทำความดีเพื่อแผ่นดินและประชาชนเข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก เพื่อแสดงความจงรักภักดีและระลึกถึงพระกรุณาธิคุณหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช และผู้เข้าร่วมพิธีถวายบังคม 3 ครั้ง และวางพวงมาลาเป็นเสร็จพิธี

ภาพ/ข่าว ประภาพรรณ ขาวขำ รายงาน