ลำปางหนาวมาก!!! เตือนชาวลำปางให้ระมัดระวังการใช้รถใช้ถนนเนื่องจากอากาศตอนเช้ามีหมอกลงจัด ทำให้ทัศนวิสัยการมองเห็นไม่เกิน 50 เมตร 

ลำปางหนาวมาก!!! เตือนชาวลำปางให้ระมัดระวังการใช้รถใช้ถนนเนื่องจากอากาศตอนเช้ามีหมอกลงจัด ทำให้ทัศนวิสัยการมองเห็นไม่เกิน 50 เมตร

 


เช้าวันนี้ 8 ตุลาคม 2562 หลายพื้นที่ในจังหวัดลำปาง ทั้งในเขตตัวเมืองพื้นที่โดยรอบ และรวมถึงในท้องที่อำเภอใกล้เคียง แม่เมาะ แม่ทะ ต่างถูกปกคลุมไปด้วยหมอกหนาทึบเป็นบริเวณกว้าง ถนนหลายสายหมอกลงจัดทำให้ทัศนวิสัยการขับขี่ค่อนข้างลำบาก โดยเฉพาะบริเวณถนนเส้นทางสายหลัก ทางหลวงหมายเลข 11 สายลำปาง-เด่นชัย และทางหลวงหมายเลข 1348 เส้นทางเข้าโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ได้เกิดหมอกหนาปกคลุมตลอดเส้นทางทัศนวิสัยการมองเห็นลดลง โดยสามารถมองเห็นได้ในระยะใกล้ไม่เกิน 50 เมตร และในบางจุดสามารถมองเห็นได้ในระยะเพียง 20 – 30 เมตรเท่านั้น

 


ทั้งนี้เป็นผลสืบเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศในช่วงปลายฝนต้นหนาว โดยหลายพื้นที่ในจังหวัดลำปางยังคงมีฝนตกทำให้อากาศชื้น ประกอบกับในช่วงเช้าอุณหภูมิในบริเวณพื้นที่เริ่มลดลงอากาศเย็น จึงทำให้เกิดการควบแน่นกลายเป็นเมฆหมอกในระดับใกล้พื้นดินบดบังทัศนวิสัยการมองเห็น ซึ่งลักษณะสภาพอากาศดังกล่าว ทางกรมอุตุนิยมวิทยา ได้คาดการณ์ว่าจะยังคงเกิดขึ้นต่อเนื่องในช่วงสัปดาห์นี้ เฉพาะอย่างยิ่งบริเวณเขตพื้นที่ภาคเหนือ

โดยฝากเตือนประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนที่สัญจรผ่านเข้ามายังบริเวณพื้นที่ ได้โปรดขับขี่รถด้วยความระมัดระวัง ใช้ความเร็วอยู่ในระดับตามที่กฎหมายกำหนด รวมถึงไม่ควรกระทำการใดๆ ที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ และในช่วงเช้า หรือช่วงตอนที่หมอกจะลงจัด ผู้ขับขี่รถควรเปิดไฟไหน้ารถ ใช้ที่ปัดน้ำฝนทำความสะอาดคราบน้ำที่เกาะอยู่ตามบริเวณกระจกด้านหน้าด้วย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและระยะทางในการมองเห็น ซึ่งจะช่วยให้การขับขี่รถปลอดภัยมากยิ่งขึ้น และช่วยลดความเสี่ยงต่อการที่จะเกิดอุบัติเหตุได้

ภาวินันท์ บุตรหล้า ลำปาง/รายงาน