ศิษย์เก่า ม.เชียงใหม่-ลำปาง จัดกิจกรรมการกุศล “วิ่งสามเวียง” หาทุนการศึกษาช่วยเด็กเรียนดีในรั้ว ม.เชียงใหม่

ศิษย์เก่า ม.เชียงใหม่-ลำปาง จัดกิจกรรมการกุศล “วิ่งสามเวียง” หาทุนการศึกษาช่วยเด็กเรียนดีในรั้ว ม.เชียงใหม่

 


เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2562 เวลา 05.45 น.พลเอก วิจักขฐ์ สิริบรรสพ อดีตผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก ให้เกียรติเป็นประธานปล่อยตัวนักวิ่ง “ลูกช้างเขลางค์ RUN-วิ่งสามเวียง เคียงน้ำวัง” ออกจากจุดสตาร์ท พร้อมด้วยพลตรี สุรคล ท้วมเสม ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 ,นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง,พันเอก อรรณพ ธรรมลักษมี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี,คุณสุภาพ สิริบรรสพ ภริยาพลเอก วิจักขฐ์ สิริบรรสพ อดีตผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก,

คุณมุกดา ท้วมเสม นายกสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดลำปาง/ประธานชมรมแม่บ้านทหารบกมณฑลทหารบกที่ 33  แขกผู้มีเกียรติ ร่วมปล่อยตัวนักวิ่งออกจากจุดสตาร์ทพร้อมกัน ณ บริเวณหน้าอาคารพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้เมืองลำปาง หรือ มิวเซียมลำปาง ตำบลหัวเวียง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ในกิจกรรมงานวิ่งเพื่อการกุศล ภายใต้ชื่องาน “ลูกช้างเขลางค์ RUN-วิ่งสามเวียง เคียงน้ำวัง” เน้นทำกิจกรรมบนถนนเส้นทางสายท่องเที่ยว เลียบลำน้ำแม่วังรอบเขตเมืองลำปางเป็นหลัก รวมระยะทางยาวกว่า 10.5 กิโลเมตร

ส่วนหนึ่งเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์โปรโมทแหล่งสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญๆ ในเขตพื้นที่ตัวเมือง ที่เป็นชุมชนเมืองเก่า หรือ เวียงเก่าของจังหวัดลำปาง โดยแบ่งเป็นชุมชนเวียงเก่าได้ถึง 3 ยุค 3 สมัย ได้แก่ เวียงเขลางค์นคร, เวียงอาลัมภางค์ และเวียงนครลำปาง   โดยมีนักวิ่งเพื่อสุขภาพทุกเพศ ทุกวัย ในจังหวัดลำปางและใกล้เคียง กว่า 1,500 ชีวิต ร่วมกันสานพลังทำกิจกรรมความดีเพื่อสังคม วิ่งบริจาคทุนทรัพย์สนับสนุนช่วยเหลือเพื่อเป็นทุนการศึกษาให้แก่เด็กเยาวชนนักศึกษา ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์


สำหรับกิจกรรมวิ่งการกุศล “ลูกช้างเขลางค์ RUN-วิ่งสามเวียง เคียงน้ำวัง” เป็นกิจกรรมที่ทางสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดลำปาง ได้จัดทำขึ้นเนื่องในโอกาสที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครบรอบการสถาปนา 55 ปี ซึ่งการจัดกิจกรรมมีวัตถุประสงค์ เพื่อต้องการปลูกจิตสำนึกสร้างค่านิยมรักสุขภาพ รณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนทุกเพศทุกวัย ได้หันมาออกกำลังกายทำกิจกรรมพัฒนาสุขภาพและเสริมสร้างสมรรถภาพทางร่างกาย เพื่อการมีสุขภาวะที่ดี มีสุขภาพที่แข็งแรง สมบูรณ์ มีภูมิต้านทานโรค

อีกทั้งการจัดกิจกรรมยังเพื่อจะระดมทุนหลังจากหักค่าใช้จ่าย เพื่อนำไปเป็นเงินช่วยเหลือเป็นทุนการศึกษา ให้แก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่เรียนดีแต่ฐานะยากจนขาดแคลนทุนทรัพย์ ตลอดจนเพื่อมอบเป็นทุนให้แก่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้นำไปใช้ในกิจกรรมการศึกษาที่จะก่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคมส่วนรวมตามความเหมาะสมต่อไป

ภาวินันท์ บุตรหล้า ลำปาง/รายงาน