ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสกลนคร ร่วมกับพัฒนาชุมชนจังหวัดสกลนคร นำของดีประจำจังหวัดลงใต้ ออกแสดงและจำหน่ายภายใต้โครงการส่งเสริมการตลาดท่องเที่ยวจังหวัดสกลนคร

 

ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสกลนคร ร่วมกับพัฒนาชุมชนจังหวัดสกลนคร นำของดีประจำจังหวัดลงใต้ ออกแสดงและจำหน่ายภายใต้โครงการส่งเสริมการตลาดท่องเที่ยวจังหวัดสกลนคร

 

ที่ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นายเมธี สุพรรณฝ่าย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานเปิดงานโครงการส่งเสริมการตลาดท่องเที่ยวจังหวัดสกลนคร

โดยมี นายชนม์บันลือ วรรธนพันธุ์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วยส่วนราชการจังหวัดสกลนคร ร่วมให้การต้อนรับ ซึ่งได้รับความสนใจจากพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ตลอดจนนักท่องเที่ยวเข้าร่วมงานอย่างต่อเนื่อง

นายเมธี สุพรรณฝ่าย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร กล่าวว่า จังหวัดสกลนคร เป็นจังหวัดศูนย์กลางทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนดินแดนแห่งนี้ ขึ้นชื่อว่าเป็นเมือง 3 ธรรม ได้แก่ ธรรมะ ธรรมชาติ และวัฒนธรรม มีความเจริญทางด้านศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามมาตั้งแต่ในอดีต และในปัจจุบันก็ยังคงรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีต่าง ๆ ไว้เป็นอย่างดี จึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยว และชาวหาดใหญ่ทุกคนได้มาสัมผัสบรรยากาศแห่งเมือง 3 ธรรม ณ จังหวัดสกลนคร เมืองแห่งธรรมะ ธรรมชาติ และวัฒนธรรม ซึ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้สัมผัสกับบรรยากาศ ไม่ว่าจะเป็น อาหาร การแสดงศิลปวัฒนธรรม และผลิตภัณฑ์ขึ้นชื่อจากทางจังหวัดสกลนครภายในงานอย่างเต็มที่

นายชนม์บันลือ วรรธนพันธุ์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสกลนคร กล่าวว่า สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสกลนคร ร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสกลนคร ได้ดำเนินการตามนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดสกลนครด้วยการจัดโครงการส่งเสริมการตลาดท่องเที่ยวจังหวัดสกลนคร ประกอบไปด้วย 2 กิจกรรม คือ กิจกรรมประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวสกลนคร เมือง 3 ธรรม ในงานเทศกาลท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง และกิจกรรม Road Show ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดสกลนคร ในกรุงเทพมหานคร และพื้นที่ 4 ภาค

สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 13 – 15 กันยายน 2562 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มเป้าหมายได้รับรู้ถึงสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดสกลนคร เป็นการสร้างกระแสและจูงใจให้กลุ่มเป้าหมายเกิดการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวภายในจังหวัดสกลนคร พร้อมส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดสกลนครให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายและยกระดับการแข่งขันด้านการท่องเที่ยว รองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)

ภายในงานประกอบด้วย การออกร้านจำหน่ายสินค้าพื้นเมืองจากจังหวัดสกลนคร จำนวน 20 ร้านค้า ส่วนจัดแสดงนิทรรศการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี พร้อมการแสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นของจังหวัดสกลนคร เพื่อเป็นการนำเสนอประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้นักท่องเที่ยวได้ไปสัมผัสกับจังหวัดสกลนครเมือง 3 ธรรมต่อไป

นายปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา