ปราจีนบุรี-กาชาดจังหวัดปราจีนบุรีจัดอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพและการใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้า (ชมคลิป)

ปราจีนบุรี-กาชาดจังหวัดปราจีนบุรีจัดอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพและการใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้า

 

วันที่ 5 กันยายน 2562 ที่หอประชุมศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี นายพิบูลย์ หัตถกิจโกศล ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ได้เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการช่วยฟื้นคืนชีพ และการใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ (AED) โดยนางอังคณา หัตถกิจโกศล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี ได้กล่าวถึงการจัดอบรมในครั้งนี้ ด้วยกาชาดจังหวัดปราจีนบุรีพร้อมด้วยสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรีได้เล็งเห็นถึงการเกิดภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลัน เป็นสาเหตุการเสียชีวิตที่สำคัญในจำนวนผู้ป่วยที่หัวใจเกิดภาวะหยุดเต้น ซึ่งส่วนใหญ่โอกาสรอดชีวิตของผู้ป่วยค่อนข้างต่ำ


ดังนั้นการอบรมในครั้งนี้เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม ได้มีความรู้ความสามารถ และทักษะในการช่วยฟื้นคืนชีพ ตลอดจนรู้จักวิธีการใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้า สามารถช่วยเหลือผู้มีภาวะหัวใจหยุดเต้น โดยเฉพาะคนในครอบครัว ก่อนที่ทีมบุคลากรทางการแพทย์จะเดินทางไปถึง ในปัจจุบันมักมีผู้ป่วยภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันเพิ่มมากขึ้น แม้กระทั่งคนที่ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ หรือนักกีฬาเองก็สามารถเกิดขึ้นได้ตามที่เป็นข่าว การช่วยเหลือเบื้องต้นหากได้มีการฝึกปฏิบัติจนมีทักษะเพียงพอ ก็สามารถช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ได้


สำหรับในวันนี้มีผู้เข้าร่วมรับการอบรมจากส่วนราชการ ประชาชน และจิตอาสา จำนวน 250 คน โดยมีทีมแพทย์ พยาบาล เวชกิจฉุกเฉิน จากโรงพยาบาลต่างๆ มาให้ความรู้และทักษะในการช่วยฟื้นคืนชีพอย่างถูกหลัก สำหรับเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ ในจังหวัดปราจีนบุรีจะกระจายการติดตั้งตามสถานที่ราชการ สถานที่ท่องเที่ยว และแหล่งชุมชนจำนวน 22 เครื่อง ซึ่งในวันนี้ผู้เข้ารับการอบรมต่างให้ความสนใจการลงมือปฏิบัติกันอย่างจริงจัง เนื่องจากการอบรมในครั้งนี้ต้องใช้ความระมัดระวังในการช่วยเหลือซึ่งหมายถึงชีวิตของคนเจ็บป่วยที่เรากำลังช่วยชีวิตอยู่

////////////////// ณัฐวัฒน์ กุลเศรษฐ์สุวภา ผู้สื่อข่าว จ.ปราจีนบุรี