เปิดการจัดงาน “อลังการหัตถกรรมล้านนา 2019 ”

เปิดการจัดงาน “อลังการหัตถกรรมล้านนา 2019 ”

 


เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2562 เวลา 11:00 น. นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการจัดงาน “อลังการหัตถกรรมล้านนา 2019 ” ภายใต้โครงการส่งเสริมการค้า การลงทุนและการพัฒนาหัตถกรรมล้านนาสร้างสรรค์สู่สากล (Lanna Creative Craft) กิจกรรมหลักที่ 2 การส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนสร้างสรรค์ กิจกรรมย่อยที่ 2.3 การส่งเสริมช่องทางการตลาด Road Show ภายในประเทศ

โดยมี นายอาทร พิมชะนก พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้แทน พช.กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมนี้ คณะผู้บริหารกรมการพัฒนาชุมชนได้ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการจัดงานในครั้งนี้ด้วย ซึ่งจัดโดย กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดลำพูน จังหวัดลำปาง และจังหวัดแม่ฮองสอน) กำหนดการจัดงานระหว่างวันที่ 26 – 30 สิงหาคม 2562 รวมทั้งสิ้น 5 วัน ณ ลานอเนกประสงค์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร เพื่อส่งเสริมการเพิ่มช่องทางการตลาดเชื่อมโยงการค้าภายในประเทศ การเพิ่มยอดการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน และ ประชาสัมพันธ์หมู่บ้านอัตลักษณ์หัตถกรรมล้านนา การจัดงานในครั้งนี้ มีกิจกรรมประกอบด้วย


( 1) การจัดพาวิลเลี่ยน นิทรรศการหมู่บ้านอัตลักษณ์หัตถกรรมล้านนา ในการแสดง การสาธิต ผลิตภัณฑ์ชุมชน และจำหน่ายของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 จำนวน 4 หมู่บ้าน (บ้านเชิ่งเคิ่ง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ , บ้านป่าตอง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน , บ้านทุ่งฮี อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง , บ้านรักไทย อำเภอเมืองแม่ฮองสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน) พร้อมกับนำเสนอวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต ในรูปแบบ Interactive graphic
(2) การจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) ระดับ 3 – 5 ดาว ของจังหวัดกลุ่มภาคเหนือตอนบน 1 จำนวน 120 บูธ
(3) การจัดแสดงและจำหน่ายอาหารชวนชิม รูปแบบ “กาดหมั้ว ครัวฮอม”จากกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 จำนวน 20 บูธ
(4) การจัดเจรจาการค้าให้กับผู้ประกอบการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 และข้างเคียง
(5) การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย มอบรางวัล และการแสดงมินิคอนเสิร์ต ทุกวัน

 

ภาพ/ข่าว ประภาพรรณ ขาวขำ รายงาน