เชียงใหม่- พิธีแต่งตั้งคณะกรรมการและที่ปรึกษาสมาคมนักเรียนเก่าดาราวิทยาลัย ปีบริหาร 2562-2563 (ชมคลิป)

เชียงใหม่- พิธีแต่งตั้งคณะกรรมการและที่ปรึกษาสมาคมนักเรียนเก่าดาราวิทยาลัย ปีบริหาร 2562-2563

 

 

เมื่อวันพุธ ที่ 14 สิงหาคม 2562 โรงเรียนดาราวิทยาลัย สมาคมนักเรียนเก่าดาราวิทยาลัย จัดพิธีแต่งตั้งคณะกรรมการและ ที่ปรึกษาสมาคมนักเรียนเก่าดาราวิทยาลัย ปีบริหาร 2562-2563 โดย คศ.สิรินทร ทองเณร อนุศาสกโรงเรียนดาราวิทยาลัย ณ ห้องประชุมแมคกิลวารีชั้น 3 อาคารโชเฟีย บรัดเลย์ แมคกิลวารี โรงเรียนดาราวิทยาลัย เพื่อแต่งตั้งที่ปรึกษาและคณะกรรมการสมาคมนักเรียนเก่าดาราวิทยาลัย ปีบริหาร 2562-2563 เพื่อรับมอบงาน รวมถึงเพื่อขอบคุณ คณะกรรมการและที่ปรึกษาสมาคมนักเรียนเก่าดาราวิทยาลัยชุดเดิม

โดยมีนางเกล็ดเพชร ไทยสวัสดิ์ อุปนายกสมาคมนักเรียนเก่าดาราวิทยาลัย กล่าววัตถุประสงค์ของการจัดพิธีแต่งตั้งคณะกรรมการ และที่ปรึกษาสมาคมฯ ปีบริหาร 2562 – 2563 จากนั้นรศ.ดร.เกียรติสุดา ศรีสุข นายกสมาคมนักเรียนเก่าดาราวิทยาลัย ปีบริหาร 2560 -2561 ส่งมอบงาน นางชมพูนุช รัตนา นายกสมาคมนักเรียนเก่าดาราวิทยาลัย ปีบริหาร 2562 -2563 เป็นผู้รับมอบงาน

โอกาสนี้ผป.ดร.ชวนพิศ เลี้ยงประไพพันธ์ ผู้จัดการ-ผู้อำนวยการโรงเรียนดาราวิทยาลัย มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี พร้อมด้วย นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนดาราวิทยาลัย นายกสมาคมศิษย์เก่า 6 สถาบัน การศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่ สมาคมศิษย์เก่าพระหฤทัย เชียงใหม่ สมาคมศิษย์เก่าวัฒโนทัยพายัพ สมาคมศิษย์เก่ายุพราชวิทยาลัย สมาคมศิษย์เก่ามงฟอร์ตวิทยาลัย สมาคมนักเรียนเก่าเรยีนาเชลีวิทยาลัยและ สมาคมนักเรียนเก่าปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมพิธี

นภาพร ขัติยะ/เชียงใหม่