สโมสรโรตารีเมืองมุกดาหาร มอบทุนการศึกษา 85 ทุนๆละ 1,000บาท รวม 85,000บาท เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 87พรรษา 12 สิงหาคม 2562 วันแม่แห่งชาติ

ศูนย์ข่าวมุกดาหาร # สโมสรโรตารีเมืองมุกดาหาร มอบทุนการศึกษา 85 ทุนๆละ 1,000บาท รวม 85,000บาท เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 87พรรษา 12 สิงหาคม 2562 วันแม่แห่งชาติ

 


สมเด็จพระพันปีหลวง เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า พระราชทานคำขวัญวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2562 ความว่า
” เพราะรักลูกมากกว่าใครในโลกหล้า
เพราะพระคุณเลิศล้ำฟ้าจะหาไหน
เพราะสอนให้ประพฤติดีทั้งกายใจ
ลูกจึงรักแม่กว่าใครทดแทนคุณ”

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร สโมสรโรตารีเมืองมุกดาหาร โดย นย.มณีรัตน์ นวกุลกาญจนภาส นายกสโมสรโรตารีเมืองมุกดาหาร ประจำปีบริหาร 2562 ถึง 2563 พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสโมสรโรตารีเมืองมุกดาหาร ในพิธีมอบทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียน ที่เรียนดี มีความประพฤติเรียบร้อย มีจิตอาสา สร้างผลงานเป็นที่ประจักษ์ให้แก่สถานศึกษา และขาดแคลนทุนทรัพย์ จำนวน 85 ทุนๆละ 1,000 บาท จำนวน 6 โรงเรียน เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 87หรรษา 12 สิงหาคม 2562

โดยมีท่านศุภศิษฐ อินทรวิเศษ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ผู้บริหารสถานศึกษา รองผู้อำนวยการ คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน ให้การต้อนรับสโมสรโรตารีเมืองมุกดาหารพร้อมคณะกรรมการ ที่มามอบทุนการศึกษาในครั้งนี้ จำนวน 85 ทุนๆละ 1,000 บาท รวม 85,000 บาท จำนวน 6 โรงเรียน ดังนี้ 1.โรงเรียนมุกดาหาร 20 ทุน 2.โรงเรียนมุกดาลัย 10 ทุน 3. โรงเรียนเมืองใหม่ 5 ทุน 4.โรงเรียนดงมอนวิทยา 10 ทุน 5.โรงเรียนมุกดาหาร 30 ทุน 6.โรงเรียนในอำเภอคำชะอี 10 ทุน

ซึ่งทางสโมสรโรตารีเมืองมุกดาหาร ได้รับงบประมาณทุนการศึกษา จากท่านผู้ใหญ่ใจบุญ ท่านพลตำรวจเอกประชา พรหมนอก และคุณหญิงวารุณีพรหมนอก ที่ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษา เพื่อสร้างโอกาสและความมั่นคงทางการศึกษา รวมถึงเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่นักเรียน ที่เรียนดีมีความประพฤติเรียบร้อย มีจิตอาสา สร้างผลงานเป็นที่ประจักษ์แก่สถานศึกษา และขาดแคลนทุนทรัพย์

สโมสรโรตารีเมืองมุกดาหาร หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ทุนการศึกษาที่นักเรียนได้รับ จากการที่ผู้บริหารและคณะครูได้คัดเลือก จำนวน 85 ทุน ในครั้งนี้ขอให้นักเรียน นำทุนการศึกษาไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และขอให้นักเรียนทุกคนประสบความสุข ความเจริญ เป็นเด็กดี ของพ่อแม่ญาติพี่น้อง และเป็นคนดีของคุณครูและสังคมต่อไป.

*******************************************
ธานินทร์, ฐานิตา, สมเกียรติ /ผู้สื่อข่าวมุกดาหาร

เดวิด มุกดาหาร หัวหน้าศูนย์ข่าว นสพ.สยามโฟกัสไทม์ มุกดาหาร รายงาน