ปทุมธานี-จัดผ้าป่ากองทุนอาสาเพื่อผู้ยากไร้อำเภอลำลูกกา (ชมคลิป)

ปทุมธานี-จัดผ้าป่ากองทุนอาสาเพื่อผู้ยากไร้อำเภอลำลูกกา

 

เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.00 น. ที่ศูนย์ประสานงานอาสาประชารัฐ ตำบลลาดสวาย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ได้จัดผ้าป่ากองทุนอาสาเพื่อผู้ยากไร้อำเภอลำลูกกา โดยได้รับเกียรติจากนายยงยุทธ ป้อมเอี่ยม นายอำเภอลำลูกกาประธานในพิธี พร้อมด้วยดร.เกียรติศักดิ์ ส่องแสง อดีตสมาชิกผู้แทนราษฎรจังหวัดปทุมธานี, นายไพบูลย์ ชายเกตุ ผู้อำนวยการส่งเสริมสิ่งแวดล้อมสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปทุมธานี, นางฉลวย กะเหว่านาค ประธานอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ หมู่บ้านจังหวัดปทุมธานี, นางสุขศรี พิลาวรรณ์ คณะกรรมการเครือข่ายทสม.ระดับจังหวัดปทุมธานี

, เครือข่ายอาสาประชารัฐผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมงาน ด้านนางสุขศรี พิลาวรรณ์ คณะกรรมการเครือข่ายทสม.ระดับจังหวัดปทุมธานี กล่าวว่าเครือข่ายอาสาประชารัฐ อำเภอลำลูกกา โดยได้รับการสนับสนุนของสำนักงานจิตอาสาประชารัฐเพื่อสังคมสุขภาวะ (สอปร.) ภายใต้สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ร่วมดำเนินโครงการ พัฒนากลไกสนับสนุนเครือข่ายจิตอาสาประชารัฐระดับจังหวัดเสริมสร้างสังคมสุขภาวะ จังหวัดปทุมธานี มาตั้งแต่ปี 2560 เพื่อพัฒนากลไกสนับสนุนเครือข่ายจิตอาสาประชารัฐจังหวัดปทุมธานี ให้มีการดำเนินอย่างต่อเนื่อง จากการดำเนินงานที่ผ่านมา มีการรับสมัครเครือข่ายจิตอาสา ลงพื้นที่เก็บข้อมูลผู้ยากลำบาก

ในประเภทผู้ยากลำบากเป็นคนไร้บ้าน คนไร้สัญชาติ ผู้สูงอายุที่ถูกทอดทิ้ง ผู้ติดเชื้อ ผู้ป่วยติดบ้าน/ติดเตียง อดีตผู้ต้องขัง และผู้พิการ มาตั้งแต่ปี 2560 พบผู้ยากลำบากจากการเก็บข้อมูลของอาสาในพื้นที่ลำลูกกา มีจำนวนถึง 227 ราย และส่วนหนึ่งยังไม่ได้รับการช่วยเหลือขั้นต้น คณะทำงานเครือข่ายจิตอาสาประชารัฐ จึงได้ประชุมหาแนวทางที่จะช่วยกลุ่มผู้ยากลำบาก มีการจัดตั้ง กองทุนอาสาเพื่อผู้ยากลำบากอำเภอลำลูกกาขึ้นโดยการระดมทุนผ้าป่าขยะมาจากตั้งเป็นกองทุน เพื่อช่วยเหลือผู้ยากลำบากในเบื้องต้นตลอดจนเป็นการรณรงค์การจัดการขยะอีกด้วย สำหรับผู้ที่สนใจจะร่วม ทำบุญผ้าป่ากองทุนอาสาเพื่อผู้ยากไร้อำเภอลำลูกกา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ 089-9864808 นางสุขศรี พิลาวรรณ์

 

ภาพ/ข่าว ขวัญชัย วาจาพารวย รายงาน