ตราด /คณะทำงานขับเคลื่อนธนาคารปูม้าสำนักงานวิจัยแห่งชาติ ตรวจเยี่ยมประเมินผลธนาคารปูม้าต.ไม้รูด

ตราด /คณะทำงานขับเคลื่อนธนาคารปูม้าสำนักงานวิจัยแห่งชาติ ตรวจเยี่ยมประเมินผลธนาคารปูม้าต.ไม้รูด

 


วันที่ 1 ก.ค. 62 ตราด/ที่ชุมชนบ้านคลองตะเคียน ต.ไม้รูด อ.คลองใหญ่ จ.ตราด ดร. สุกัญญา ธีรกูรณ์เลิศ ประธานคณะทำงานขับเคลื่อนการขยายผลธนาคารปูม้าตามมติคณะรัฐมนตรี สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ผู้ให้ทุนสนับสนุนโครงการวิจัยเรื่องรูปแบบการจัดการเพื่อติดตั้งธนาคารปูม้าอย่างยั่งยืนโดยชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมกรณีศึกษาการทำประมงพื้นบ้านจังหวัดตราด พร้อมผู้รับทุนได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เบ็ญจมาศ ไพบูลย์กิจกุล มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี เข้าเยี่ยมชม และตรวจประเมินความก้าวหน้าของโครงการธนาคารปูม้าของบ้านคลองตะเคียนและบ้านไม้รูดของ ต.ไม้รูด ในระยะที่ 1


ซึ่งในโครงการดังกล่าว มีผู้เข้าร่วมธนาคารปูม้า 8 ธนาคารได้แก่ นายอริยวัฒน์ ใจดี ชุมชนบ้านห้วงโสม 1 นายสมหมาย เครืออนันต์ ชุมชนบ้านห้วงโสม 2 นายสังเวียน เครืออนันต์ ชุมชนบ้านคลองมะนาว นางติ๋ม เจริญศรี ชุมชนบ้านห้วงบอน 1 นางประวิง นิ่มมาก ชุมชนบ้านห้วงบอน 2 นายมณฑล เขียวชอุ่ม ชุมชนบ้านมะโร นางราตรี บุญล้อม ชุมชนบ้านร่วมสุข นายสุรชัย รื่นจิต


หลังจากนั้นคณะทั้งหมด ได้เดินทางไปร่วสมกิจกรรมการปล่อยลูกปูม้า จำนวน 6 ล้านตัว เพื่อสร้างการเรียนรู้การปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรปูม้าอย่างยั่งยืน ด้วยการนำเด็กและเยาวชนของโรงเรียนบ้านไม้รูดจำนวน 20 คน และผู้ทรงคุณวุฒิจากคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติรวมถึงคณะผู้วิจัยจากมหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมปล่อยลูกปูม้าสู่พื้นที่ทะเลขององค์การบริหารส่วนตำบลไม้รูด ในโครงการนี้ จะทำให้เด็กและเยาวชนเหล่านี้ได้มีจิตใจที่จะอนุรักษ์ทรัพยากรปูม้าอย่างยั่งยืนต่อไป

ภาพ/ข่าว วิเชียร ม่วงสี  ทีมข่าวภูมิภาค
นาย พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก