ปทุมธานี-เปิดโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ” (ชมคลิป)

ปทุมธานี-เปิดโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ “

 

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2562
เวลา 09.30 น.ณ วัดบางนา ตำบลบางโพธิ์เหนือ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี นางสาวกันตรัตน์ เริ่มสูงเนิน นายอำเภอสามโคกเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” โดยมีผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรสามโคก ผู้บังคับกองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 4 หัวหน้าส่วนราชการอำเภอสามโคก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางโพธิ์เหนือ กำนัน -ผู้ใหญ่ บ้านตำบลบางโพธิ์เหนือและพี่น้องประชาชนจิตอาสาที่เข้ามาร่วมงานเป็นจำนวนมาก

ด้านนางสาวกันตรัตน์ เริ่มสูงเนินนายอำเภอสามโคกกล่าวว่าวันนี้รู้สึก ยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ตามที่เครือข่ายจิตอาสาอำเภอสามโคกของเราได้มีการขับเคลื่อนกิจกรรมตามโครงการซึ่งเป็นเรื่องสำคัญเร่งด่วนของรัฐบาลกระทรวงมหาดไทยและจังหวัดปทุมธานีมาอย่างต่อเนื่องทุกเดือนและเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนโดยส่วนรวมเป็นอย่างมากกิจกรรมพัฒนาโบราณสถานกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์สาธารณะประโยชน์

นอกจากจะเป็นการกระตุ้นส่งเสริมการทำงานของพี่น้องประชาชนจิตอาสาให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาเชิงสร้างสรรค์ ยังเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมทั้งเป็นการสนองพระราชดำริโครงการจิตอาสาเราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอีกครั้งหนึ่ง ดิฉันขอชื่นชมทุกท่านทุกฝ่ายที่มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมในวันนี้ที่แสดงออกถึงความรักกลมเกลียวสามัคคีและเสียสละมีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเพื่อพัฒนาพื้นที่อำเภอสามโคก

โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณวัดบางนา ตำบลบางโพธิ์เหนือ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี แห่งนี้ ให้มีความสะอาดมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงามเป็นที่ประทับใจแก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่และประชาชนทั่วไป สุดท้ายนี้ดิฉันใคร่ขอ อาราธนาอำนาจพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกที่ท่านเคารพนับถือตลอดจนเดชะพระบารมีแห่งองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพย วรางกูรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 ได้โปรดดลบันดาลประทานพร ให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเ ระสงค์ที่กำหนดไว้ทุกประการท่านได้กล่าวทิ้งท้ายไว้

ภาพ/ข่าว ประภาพรรณ ขาวขำ รายงาน