ศูนย์ข่าวมุกดาหาร # มุกดาหาร ดำเนินกิจกรรมมาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ข่าวมุกดาหาร # มุกดาหาร ดำเนินกิจกรรมมาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ

 


เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2562 นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้ นายสุวิทย์ จันทร์หวร รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ตรวจเยี่ยมการดำเนินกิจกรรมมาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ ของหน่วยงานราชการในพื้นที่ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ประกอบด้วย สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมุกดาหาร สำนักงานจังหวัดมุกดาหาร สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดมุกดาหาร สำนักงานแรงงานจังหวัดมุกดาหาร และสำนักงานพาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร

ซึ่งกิจกรรมมาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐประกอบด้วย หน่วยงานราชการภายในพื้นที่ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร มีการดำเนินกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เพื่อให้บุคลากรมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการลด คัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงาน การลดใช้โฟมบรรจุอาหารในร้านค้าต่างๆ ที่ตั้งในหน่วยงาน และงดนำโฟมบรรจุอาหารเข้ามาในหน่วยงาน , การกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนการใช้แก้วส่วนตัว เพื่อลดการใช้แก้วน้ำพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง

โดยเป็นการดำเนินการตามมติ ครม.เมื่อ 17 ก.ค.61 โดยมอบหมายทุกหน่วยงานภาครัฐดำเนินงานพร้อมกันทั่วประเทศ ตั้งแต่ 1 ส.ค.61 และกำหนดให้เป็นตัวชี้สำหรับผู้บริหารองค์การ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ผู้ถูกประเมิน ได้แก่ ปลัดกระทรวงหรือเทียบเท่าอธิบดีหรือเทียบเท่า ผู้ว่าราชการจังหวัด เป้าหมายตัวชี้วัด ประกอบด้วย อาคารสำนักงานของหน่วยงานภาครัฐ ร้อยละ 100 มีการดำเนินกิจกรรม ขยะมูลฝอยของหน่วยงานภาครัฐลดลง ร้อยละ 5 ถุงพลาสติกหูหิ้วของหน่วยงานภาครัฐลดลงร้อยละ 10 แก้วพลาสติกใช้ครั้งเดียวทิ้งของหน่วยงานภาครัฐลดลงร้อยละ 10 และงดใช้โฟมบรรจุอาหารในหน่วยงาน

************************************ *******
ธานินทร์, ฐานิตา. / ผู้สื่อข่าวมุกดาหาร
เดวิด มุกดาหาร หัวหน้าศูนย์ข่าว นสพ.สยามโฟกัสไทม์ มุกดาหาร รายงาน