“พยัคฆ์เทวี” สนธิกำลังตรวจค้นแหล่งบันเทิงพื้นที่จังหวัดลำพูน

“พยัคฆ์เทวี” สนธิกำลังตรวจค้นแหล่งบันเทิงพื้นที่จังหวัดลำพูน

 

 

เมื่อวันที่ 14 มิ.ย. 2562 ตั้งแต่เวลา 20:00 น. ถึง 00:30 ของวันที่ 15 มิ.ย.62. ภายใต้การอำนวยการของนายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน , นายวรยุทธ เนาวรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน , นายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดช ปลัดจังหวัดลำพูน นายชาตรี กิตติธนดิตถ์ นายอำเภอเมืองลำพูน และนายสิทธศักดิ์ พรหมรัตนสรณ นายอำเภอบ้านธิ ได้สั่งการให้ชุดปฏิบัติการจัดระเบียบสังคมจังหวัดลำพูน ชุดที่ 1 ร่วมกับชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครอง จ.ลำพูน (พยัคฆ์เทวี) , ฝ่ายปกครองอำเภอเมืองลำพูน ,

ฝ่ายปกครองอำเภอบ้านธิ, สนง.สรรพสามิตพื้นที่ลำพูน และสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จ.ลำพูน พร้อมสมาชิก อส. ออกตรวจตราดูแลความสงบเรียบร้อยและจัดระเบียบสังคม ตามนโยบายลดอบายมุข สร้างสุขให้สังคมของกระทรวงมหาดไทย และคำสั่ง คสช.ที่ 22/2558 ลว.22 ก.ค. 2558 ตามแหล่งสถานบันเทิงและสถานประกอบการในพื้นที่ ต.หนองช้างคืน , ต.เหมืองง่า , ต.บ้านกลาง และ ต.มะเขือแจ้ อ.เมือง รวม 10 แห่ง ผลการตรวจ ไม่พบการกระทำผิด ทางเจ้าหน้าที่ได้แนะนำ/กำชับให้ถือปฏิบัติตามกฎหมายโดยเคร่งครัด

การออกตรวจตราควบคุมการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ บริเวณการจัดงานประเพณีสรงน้ำพระธาตุดอยห้างบาตร ม.8 ต.ห้วยยาบ อ.บ้านธิ จ.ลำพูน ซึ่งมีการจัดงานระหว่างวันที่ 13 ถึง 17 มิ.ย.62. พบว่าบริเวณด้านนอกวัดมีการจัดมหรสพและมีการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ภายในงาน จากการตรวจพบร้านค้า จำนวน 2 แห่ง ไม่มีใบอนุญาตมาแสดง ทางเจ้าพนักงานสรรพสามิตจึงบันทึกการตรวจและแจ้งให้ไปพบเจ้าพนักงานสรรพสามิตพื้นที่ สาขาเมืองลำพูนในวันที่ 17 มิ.ย.62. เพื่อทำการเปรียบเทียบปรับตาม พ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560 ต่อไป

ทั้งนี้ ไม่พบการบังคับใช้แรงงานและการกระทำที่เข้าข่ายการค้ามนุษย์แต่อย่างใด

_____________________________________________
กรรณิการ์ วิจิตรสกลการ ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดลำพูน รายงาน
ข้อมูล/ภาพนิ่ง : ชุดปฏิบัติการจัดระเบียบสังคมจังหวัดลำพูน ชุดที่ 1 , ชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครอง จ.ลำพูน (พยัคฆ์เทวี)