สบอ.16 สาขาแม่สะเรียง ปลูกต้นรวงผึ้ง เฉลิมพระเกียติเนื่องในปีมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พร้อมดูแลต้นไม้ในพื้นที่ 20 ไร่ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปี และ สร้างการมีส่วนร่วมในการดูแลพื้นฟูป่า (ชมคลิป)

ข่าวแม่สะเรียง วันที่ 29 พฤษภาคม 2562
สบอ.16 สาขาแม่สะเรียง ปลูกต้นรวงผึ้ง เฉลิมพระเกียติเนื่องในปีมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พร้อมดูแลต้นไม้ในพื้นที่ 20 ไร่ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปี และ สร้างการมีส่วนร่วมในการดูแลพื้นฟูป่า

 

ณ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง นายชิดชนก สุขมงคล ได้เดินทางเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ โดย นายทรงรัฐ ผ่องพันธุ์ ผู้อำนวยการส่วนฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์ ในนามคณะกรรมการจัดงานวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2562 เปิดเผยว่า ในห้วงเดือนพฤษภาคม เป็นช่วงระยะเวลาแห่งปีมหามงคลอันเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์

ซึ่งเป็นวันพระบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระปรเมนรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณมหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช ทรงเป็นพระมหากษัตริย์โดยสมบูรณ์ เพื่อให้วันต้นไม้ประจำปีของชาติเป็นการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสปีมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก อีกทั้งยังเป็นการสร้างความตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และส่งเสริมให้ราษฏรมีส่วนร่วมในการฟื้นฟูป่า ซึ่งกิจกรรมในวันนี้เป็นการดูแลต้นไม้และปลูกต้นรวงผึ้ง ซึ่งเป็นต้นไม้ประจำรัชกาลที่ 10 ในพื้นที่สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง จำนวน 20 ไร่


การจัดกิจกรรมในวันนี้ มีหน่วยงานในสังกัดสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง ทหารพรานที่ 36 กองร้อยตระเวนชายแดนที่ 337 แม่สะเรียง ราษฏรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า คณะครูนักเรียนโรงเรียนไทยรัฐวิทยาที่ 33 และ โรงเรียนบ้านไร่วิทยา หลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรมทางสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง ได้มอบทุนการศึกษาให้กับสองโรงเรียนที่เดินทางมาร่วมกิจกรรม

ถาวร เบ็ญจรงค์ ทีมข่าว อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 064-6266401