สุดปลาบปลื้ม เรือนจำกระบี่ ปล่อยตัวผู้ต้องขังได้รับพระราชทานอภัยโทษปีบรมราชาภิเษก รัชกาลที่ ๑๐ (ชมคลิป)

สุดปลาบปลื้ม เรือนจำกระบี่ ปล่อยตัวผู้ต้องขังได้รับพระราชทานอภัยโทษปีบรมราชาภิเษก รัชกาลที่ ๑๐

 

วันที่ 17 พ.ค.62 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่เรือนจำจังหวัดกระบี่ ได้จัดให้มีพิธีปล่อยตัวผู้ต้องราชทัณฑ์ ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ เนื่องในปีมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ์ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในรัชกาลที่ 10 จำนวน 240 ราย โดยมีนายสมโภช โชติชูช่วง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานในพิธีปล่อยตัวผู้ต้องขัง ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อม พระราชทานอภัยโทษแก่ผู้ต้องราชทัณฑ์ ที่มีความประพฤติดี ให้ได้รับการลดหย่อนผ่อนโทษและปล่อยตัว เป็นผู้ที่มีความผิดเล็กน้อย ผู้เจ็บป่วย พิการ หรือทุพพลภาพ และผู้ที่มีอายุไม่ถึง 20 ปี รวมถึงคนชรา

เพื่อเปิดโอกาสให้บุคคลเหล่านั้น ได้กลับประพฤติตนเป็นพลเมืองดี อันจะเป็นคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติ โดยก่อนการปล่อยตัวทุกคนได้ร่วมกันปฏิญาณตนจะเป็นคนดีของสังคมถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ์ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในรัชกาลที่ 10 และจะไม่ทำผิดเพื่อกลับเข้ามาในเรือนจำอีก

ซึ่งหลังจากการปล่อยตัวผู้ต้องขังออกพ้นจากประตูเรือนจำเพื่อกลับบ้าน ญาติพี่น้องที่มารอรับอยู่หน้าเรือนจำได้โผเข้ากอดแสดงความดีใจมีทั้งน้ำตา และรอยยิ้มที่บ่งบอกถึงความยินดีอย่างเป็นที่สุด ซึ่งตัวแทนของผู้ต้องขังที่ได้รับการอภัยโทษในครั้งนี้ ได้บอกว่ารู้สึกทราบซึ่งในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในรัชกาลที่ 10 เป็นอย่างมาก หลังพ้นโทษออกไป จะตั้งใจในการประกอบอาชีพที่ได้รับการฝึกภายในเรือนจำ เลี้ยงครอบครัวและตนเอง จะไม่หวนกลับไปกระทำความผิดอีก

สำหรับเรือนจำจังหวัดกระบี่ มีนักโทษทั้งหมด จำนวน. 2,897 คน มีนักโทษในเรือนจำจังหวัดกระบี่ ได้รับการอภัยโทษในครั้งนี้จำนวน 240 ราย ซึ่งขณะต้องโทษ ผู้ต้องขังทุกคนทั้งชายและหญิง จะไดรับการฝึกวิชีพ หรืออาชีพสาขาต่าง ๆ ตามความถนัดของตนเอง ซึ่งจะทำให้มีความรู้นำไปประกอบอาชีพได้เป็นอย่างดีหลังพ้นโทษออกไป…

กระบี่//ณัฏฐพงษ์ ศรีปล้อง รายงาน

กระบี่
17/05/62