เจ้าคณะจังหวัดสงขลา ประกอบพิธีปลงผมผู้ร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

เจ้าคณะจังหวัดสงขลา ประกอบพิธีปลงผมผู้ร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

 


วันนี้ 1 พฤษภาคม 2562 ที่ วัดมหัตตมังคลาราม หรือ วัดหาดใหญ่ในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นายวีรนันทน์. เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา. เป็นประธานในพิธีปลงผมนาค ผู้เข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก. เพื่อเฉลิมพระเกียรติแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษกซึ่งรัฐบาล โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ,พระราชวรเวที เจ้าคณะจังหวัดสงขลา ,พระมหาวิชิต จิตธมฺโม ปธ.9 ,พระครูสุวัฒนาภรณ์ ( หลวงพ่อภัตร อริโย ) เจ้าคณะอำเภอนาทวี พระปลัดพลกฤต กลฺยาณธมฺโม และคณะสงฆ์จังหวัดสงขลา จัดโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ มีผู้ร่วมบรรพชาอุปสมบท จำนวน 127 รูป ระหว่างวันที 2-16 พฤษภาคม 2562

สำหรับจังหวัดสงขลา มีผู้แจ้งความประสงค์เข้าร่วมอุปสมบทจำนวน 127 คน ประกอบด้วย ข้าราชการพลเรือน. ตำรวจ ทหาร และประชาชนทั่วไปกำหนดจะจัดอุปสมบท ขึ้นที่วัด 5 แห่งในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ ได้แก่. วัดมหัตตมังคลาราม (วัดหาดใหญ่ใน ). วัดควนลัง. วัดศรีสว่างงวงศ์(วัดเกาะเสือ). วัดโคกสมานคุณ. และวัดมงคลเทพารามหรือวัดปากน้ำ
โดยในวันพรุ่งนี้จะมีการประกอบพิธีอัญเชิญผ้าไตรพระราชทาน สมเด็จพระสังฆราช ถวายแด่พระอุปัชฌาย์และนาคที่ร่วมบรรพชาอุปสมบท ได้เข้าพิธีตามพระธรรมวินัย.

นายปรีชา สถิตเรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา