ปทุมธานี- ชุมชนหมู่บ้านร่มเย็น/ชุมชนปั้นทองนิเวศน์/ชุมชนสราสินีวิลล์ 2 สืบสานประเพณีสงกรานต์ (ชมคลิป)

ปทุมธานี- ชุมชนหมู่บ้านร่มเย็น/ชุมชนปั้นทองนิเวศน์/ชุมชนสราสินีวิลล์ 2 สืบสานประเพณีสงกรานต์

 

เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2562 ชุมชนหมู่บ้านร่มเย็น/ชุมชนปั้นทองนิเวศน์/ชุมชนสราสินีวิลล์ 2 สืบสานประเพณีสงกรานต์ สำหรับหมู่บ้านร่มเย็น ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี โดยได้รับเกียรติจากนางสุภารมย์ โลทะกะ นายกเทศมนตรีเมืองคูคต, นายวีรพจน์ ปานนุ่ม รองนายกเทศมนตรีเมืองคูคต, นายอรรถพร สังข์ใจ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี, นายนุชิต สังข์ใจ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนเทศบาลเมืองคูคต และประชาชน ในพื้นที่/ส่วนชุมชนปั้นทองนิเวศน์ โดยได้รับเกียรติจากนายสำเริง อุริต รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี, นางเฉลิมขวัญ อุริต สมาชิกสภาเทศบาลเมืองลำสามแก้ว,

นายชาญณรงค์ ทวีสุข สมาชิกสภาเทศบาลเมืองลำสามแก้ว และประชาชนในพื้นที่ และส่วนชุมชนสราสินีวิลล์ 2 โดยได้รับเกียรติจากนายพินิจ แช่มจะโป๊ะ รองนายกเทศมนตรีเมือง พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลเมืองคูคต และประชาชนในพื้นที่ภายในงานทั้ง 3 ชุมชน ได้มีประชาชนออกบูธเลี้ยงอาหารและน้ำดื่มให้กับผู้ร่วมงานได้รับประทานต่อจากนั้นได้นิมนต์พระสงฆ์มาประกอบพิธีสงฆ์ เนื่องในเดือนเทศกาลสงกรานต์ และประชาชนได้ทำบุญถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์พร้อมด้วยเครื่องสังฆทานหลังเสร็จพิธีสงฆ์ พระสงฆ์ก็ได้เจริญพุทธมนต์ให้แก่ผู้ร่วมงานเพื่อเป็นสิริมงคล หลังจากนั้นก็ได้มีพิธีสรงน้ำพระสงฆ์และรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ เพื่อแสดงออกความกตัญญูแก่ผู้สูงอายุ ส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามต่อไป

ภาพ/ข่าว ขวัญชัย วาจาพารวย รายงาน