แม่ทัพน้อยที่ 3 ประชุมด่วน อ.วังเหนือ เร่งแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่และใกล้เคียงหลังพบมีไฟป่าเพิ่มขึ้นอีกบริเวณบนยอดดอยสูง

แม่ทัพน้อยที่ 3 ประชุมด่วน อ.วังเหนือ เร่งแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่และใกล้เคียงหลังพบมีไฟป่าเพิ่มขึ้นอีกบริเวณบนยอดดอยสูง

 

เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2562 เวลา 14.30 น. พลโท สุภโชค ธวัชพีระชัย แม่ทัพน้อยที่ 3/ผู้อำนวยการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันระดับภาค(ส่วนหน้า) เดินทางตรวจเยี่ยมติดตามสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันในพื้นที่อำเภอวังเหนือ พร้อมด้วยพลตรี เกษม วังสุนทร รองผู้อำนวยการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันระดับภาค(ส่วนหน้า)และคณะฯ ร่วมประชุมกับคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ ป่าไม้ จิตอาสา 904 ผู้แทนหน่วยงานองค์กรทุกภาคส่วนในพื้นที่ เพื่อติดตามการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง ปี 2562 ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง

โดยมี พันเอก สัณธวัฒน์ วงศ์วัฒนะ รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32 ,พันเอก บรรจง คะวงศ์ดอน หัวหน้ากองกิจการพลเรือน มณฑลทหารบกที่ 32 (2A-095) ,พันตรี ธีรวัฒน์ พรหมสุรีย์ ผู้บังคับกองร้อยฝึกรบพิเศษที่ 3 ค่ายฝึกการรบประตูผา ,ว่าที่ร.ท.บำรุง คำไว ปลัดปกครอง. อำเภอวังเหนือ, นายไพรัช. ผมไผ ปลัดฝ่ายความมั่นคง เจ้าหน้าทีตำรวจ สภ.วังเหนือ ป่าไม้. อำเภอวังเหนือ ราษฏรในพื้นที่เสี่ยง และจิตอาสาผู้นำชุมชนในพื้นที่เสี่ยง 3 ตำบล ได้แก่ ตำบลร่องเคาะ, ตำบล วังแก้ว, ตำบลวังทอง ร่วมประชุมและร่วมให้การต้อนรับ

โดยการประชุมได้มีการรายงานสรุปข้อมูลสถานการณ์พื้นที่ ในอำเภอวังเหนือที่กำลังประสบปัญหาไฟป่าอยู่ในขณะนี้ และได้เกิดเหตุไฟป่ารุนแรงในเขตท้องที่ 3 ตำบล คือ ตำบลวังทอง ตำบลวังใต้ ตำบลร่องเคาะ อำเภอวังเหนือ ซึ่งได้เกิดเหตุในบริเวณเขาดอยสูงในตำบลดังกล่าว โดยการแก้ไขสถานการณ์เจ้าหน้าที่หลายภาคส่วนได้สนธิกำลังร่วมกันเข้าทำการควบคุมระงับและดับไฟป่าทางภาคพื้นดิน พร้อมได้รับการสนับสนุนเฮลิคอปเตอร์ทั้งของหน่วยงานทหาร จากกองทัพบก นำน้ำขึ้นไปพ่นบริเวณที่เกิดไฟป่าวันละ 6 เที่ยวบิน ตามมาตรการของนายกรัฐมนตรีที่สั่งการให้เป็นภารกิจเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่ๆกำลังประสบปัญหา

ส่วนในพื้นที่ๆยังไม่มีปัญหาไฟป่าและหมอกควันเกิดขึ้นก็ขอให้ทุกภาคส่วนช่วยกันเฝ้าระวัง ดำเนินการทุกรูปแบบเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการเผา หรือมีการเผาในพื้นที่ให้น้อยที่สุด โดยการปฏิบัติได้เน้นหลักการทำงานในเรื่องการประชาสัมพันธ์ การป้องกัน การเตรียมพร้อม การรับมือ และการฟื้นฟู พร้อมวางมาตรการปฏิบัติตามกฎหมาย ในการนี้ได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการควบคุมสถานการณ์ไฟป่า ทั้งในระดับหมู่บ้าน ระดับตำบล และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครอบคลุมพื้นที่ดังกล่าว

ภาวินันท์ บุตรหล้า ลำปาง/รายงาน