อำเภอแม่สะเรียงจัดงานวันท้องถิ่นไทยร่วมพิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันท้องถิ่นไทย (ชมคลิป)

ข่าวแม่สะเรียง วันที่ 18 มีนาคม 2562
อำเภอแม่สะเรียงจัดงานวันท้องถิ่นไทยร่วมพิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันท้องถิ่นไทย

 

ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอแม่สะเรียง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน นายธนกฤต ฉันทะจำรัสศิลป์ นายอำเภอแม่สะเรียง เป็นประธานนำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นในอำเภอแม่สะเรียง พิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลแก่ข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่นที่ล่วงลับ และประกอบพิธีถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันท้องถิ่นไทย เนื่องในโอกาสวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2562 เพื่อถวายราชสดุดีและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ที่ทรงมีพระคุณอันประเสริฐต่อปวงชนชาวไทย


โอกาสนี้ นายอำเภอแม่สะเรียง ได้อ่านสารจากพลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2562 พร้อมมอบประกาศเกียรติคุณ แก่พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างดีเด่น ประจำปี 2562 นอกจากนี้ โรงพยาบาลแม่สะเรียงได้จัดเจ้าหน้าที่มารับบริจาคโลหิตอีกด้วย


ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2553 กำหนดให้วันที่ 18 มีนาคมของทุกปี เป็นวันท้องถิ่นไทย เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีพระบรมราชโองการ ให้ยกฐานะตำบลท่าฉลอมขึ้นเป็นสุขาภิบาลท่าฉลอม เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2448 ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการกระจายอำนาจการปกครองให้แก่ประชาชน และถือเป็นการกำเนิดของการปกครองส่วนท้องถิ่นครั้งแรกในประเทศไทย

ถาวร เบ็ญจรงค์ ทีมข่าว อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 064-6266401