ยโสธร ข้าราชการท้องถิ่นบำเพ็ญประโยชน์สถานที่สาธารณะ

ท้องถิ่นจังหวัดยโสธรร่วมกับเทศบาลเมืองและองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธรนำลูกจ้างข้าราชการบำเพ็ญประโยชน์ที่ลำน้ำแม่น้ำชีเนื่องในโอกาสวันท้องถิ่นไทย

 


วันที่ 18 มีนาคม 2562 เมื่อเวลา 14.30 น. ที่บริเวณแม่น้ำชีด้านหลังวัดศรีธรรมาราม ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร พร้อมด้วยนายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ได้ร่วมกิจกรรมการบำเพ็ญประโยชน์สถานที่สาธารณบริเวณแม่น้ำลำชีที่ทางท้องถิ่นจังหวัดยโสธรร่วมกับเทศบาลเมืองยโสธรและองค์การบริหารส่วนจังหวัด(อบจ)ยโสธรได้ร่วมกันจัดขึ้นโดยมีลูกจ้างตลอดจนข้าราชการทั้ง 3 หน่วยงานร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก


นายสมยศ นามพุทธา ท้องถิ่นจังหวัดยโสธรกล่าวว่า สำหรับวันท้องถิ่นไทยนอกจากทางท้องถิ่นจะวางพานพุ่มที่อนุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ที่หน้าศาลากลางจังหวัดยโสธรในช่วงเช้าแล้วในช่วงบ่ายทางเรายังได้ร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์ในสถานที่สาธารณะซึ่งในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองยโสธรทางท้องถิ่นจังหวัดได้ร่วมกับเทศบาลและ อบจ.ทำความสะอาดกำจัดวัชพืชบริเวณแม่น้ำลำชีทางด้านหลังวัดศรีธรรมาราม ส่วนท้องถิ่นที่อยู่ต่างอำเภอและตำบลนั้นก็ทำเช่นกัน

โดยแต่ละแห่งจะได้กำหนดเองว่าจะทำกันพื้นที่ใดที่เป็นที่สาธารณะและเหมาะสมโดยทุก อบต.และเทศบาลตำบลจะถือปฏิบัติเหมือนกันทั้งจังหวัดยโสธรเพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 และแสดงพลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สาธารณชนให้เห็นความสำคัญของการปกครองส่วนท้องถิ่น