รองนายกรัฐมนตรี/รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมาเลเซีย พบปะหารือข้อราชการกับรัฐมนตรีช่วยว่าการ กระทรวงกลาโหม/หัวหน้าผู้แทนพิเศษของรัฐบาล

รองนายกรัฐมนตรี/รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมาเลเซีย พบปะหารือข้อราชการกับรัฐมนตรีช่วยว่าการ กระทรวงกลาโหม/หัวหน้าผู้แทนพิเศษของรัฐบาล

วันนี้ 13 เมษายน 2560 เวลาประมาณ 13.30 น. พลเอก อุดมเดช สีตะบุตร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม/หัวหน้าผู้แทน พิเศษของรัฐบาล พร้อมคณะ เดินทางจากด่านศุลกากรสะเดา อ.สะเดา จ.สงขลา เพื่อพบปะหารือข้อราชการและแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นกับรองนายกรัฐมนตรี/รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมาเลเซีย (Dato’ Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi) ณ ด่าน บูกิตกายูฮิตัม รัฐเคดาห์ ประเทศมาเลเซีย ซึ่งมีประเด็นสำคัญที่ทางการมาเลเซียขอหารือ คือ การขอเปิดด่านพรมแดน 24 ชั่วโมง ซึ่งที่ผ่านมาทางหอการค้าจังหวัดสงขลาเห็นว่าการเปิดด่าน 24 ชั่วโมง จะสามารถรองรับการเติบโตของเมืองในอนาคต


ขณะที่กลุ่มธุรกิจโรงแรม ที่พัก วิตกว่า จะมีผลเสียหาย เนื่องจากนักท่องเที่ยวอาจเดินทางไปกลับในวันเดียว นอกจากนั้นยังมี ประเด็นที่ทางการไทยต้องการหารือเพิ่มเติม เช่น กรณีรถขนสินค้าของไทยไม่สามารถเข้าประเทศมาเลเซียได้ทำให้เกิดความล่าช้า และสินค้าเสียหายอย่างมาก รวมทั้งยังมีประเด็นร่วม ได้แก่ การใช้เทคโนโลยีไฮเทคเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสินค้า ที่ ด่านยะโฮร์บารู ประเทศสิงคโปร์ และการย้าย/สร้างที่ทำการด่านชายแดนสะเดา


การหารือร่วมกันระหว่างรัฐบาลไทยและมาเลเซียดังกล่าว จะสามารถส่งผลต่อการร่วมมือและพัฒนาเศรษฐกิจชายแดน ของทั้งสองประเทศได้ และช่วยให้การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา
มีความชัดเจนและเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น

นายปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา

ขอขอบคุณข้อมูลข่าวจาก หนังสือพิมพ์ สยามโฟกัสไทม์ http://www.siamfocustimenews.com/