นครนายก โรงเรียนเตรียมทหารส่งตัวนักเรียนให้โรงเรียนเหล่าทัพ (มีคลิป)

นครนายก โรงเรียนเตรียมทหารส่งตัวนักเรียนให้โรงเรียนเหล่าทัพ

โรงเรียนเตรียมทหาร จัดพิธีส่งตัวนักเรียนเตรียมทหาร ที่สำเร็จการศึกษาชั้นปีที่ 3 รุ่นที่ 58 ประจำปีการศึกษา 2559 ให้กับโรงเรียนในเหล่าทัพเพื่อศึกษาต่อ
ที่ลานอเนกประสงค์ หน้ากองบัญชาการโรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ตำบลศรีกะอาง อำเภอบ้านนาจังหวัดนครนายก พลพลตรีศิราวุธ วงษ์ขันตี ผู้บัญชาการโรงเรียนเตรียมทหาร ได้เป็นประธานในพิธีส่งตัวนักนักเรียนเตรียมทหารที่สำเร็จการศึกษาโรงเรียนเตรียมทหารในชั้นปีที่ 3 รุ่นที่ 58 จำนวน 591 นายให้กับผู้แทนโรงเรียนในเหล่าทัพ เพื่อไปศึกษาศึกษาต่อในโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 241 นาย โรงเรียนนายเรือ 85 นาย โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทรกษัตริยาธิราช 93 นายและโรงเรียนนายร้อยตำรวจ 172 นาย โดยมีหัวหน้านักเรียนเตรียมทหารได้เป็นตัวแทนของรุ่นกล่าวคำอำลาครู-อาจารย์ ผู้บังคับบัญชา ข้าราชการในโรงเรียนเตรียมทหาร จากนั้นผู้บัญชาการโรงเรียนเตรียมทหารได้กล่าวให้โอวาท เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติตนในการเข้ารับการศึกษาต่อในโรงเรียนเหล่าทัพและโรงเรียนนายร้อยตำรวจ พร้อมกล่าวมอบการบังคับบัญชาให้กับโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า โรงเรียนนายเรือ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช และโรงเรียนนายร้อยตำรวจ ก่อนที่ตัวแทนเหล่าทัพจะแยกย้ายกันนำนักเรียนเข้าสู่โรงเรียนต่อไป

สมบัติ เนินใหม่ นครนายก 0925656625