ปราจีนบุรี-รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดโครงการรวมพลคนกู้ภัย (ชมคลิป)

ปราจีนบุรี-รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดโครงการรวมพลคนกู้ภัย

 

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562 นายเชษฐา โมสิกรัตน์ รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้เดินทางมาเปิดโครงการรวมพลคนกู้ภัย ประจำปี 2562 ที่ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 3 ปราจีนบุรี โดยนางจรัส ใยเยื่อ ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 3 ปราจีนบุรี กล่าวถึงโครงการดังกล่าวที่ขับเคลื่อนตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย ในการรับผิดชอบดูแลการปฏิบัติงานของมูลนิธิ สมาคม องค์กรสาธารณกุศล ด้านการกู้ภัย


การดำเนินการในครั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างเครือข่าย รับฟังความคิดเห็นต่างๆ กับเจ้าหน้าที่กู้ภัยในการร่วมบูรณาการในการทำงานร่วมกัน โดยได้นำนโนบายรัฐบาล “ประชารัฐ” มาขับเคลื่อนในพื้นที่ เพื่อให้เกิดความสามัคคี พัฒนาทักษะความสามารถ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการสาธารณภัย และการช่วยเหลือประชาชนให้เป็นระบบ โดยในวันนี้มีการร่วมมือทั้งภาครัฐ ทหาร ตำรวจ พลเรือน รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน และองค์กรสาธารณกุศลอาสาสมัครกู้ชีพ กู้ภัย เพื่อแสดงถึงพลังสามัคคี


และในช่วงบ่ายได้มีการจัดนิทรรศการด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของเครือข่ายกู้ภัย การสาธิตการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์พิเศษในงานกู้ภัย การเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยจากที่สูง การกู้ชีพและกู้ภัยจากอุบัติเหตุทางถนน การกู้ภัยสารเคมีรั่วไหล การระงับอัคคีภัยในอาคาร และการช่วยชีวิตผู้ประสบอุบัติเหตุทางถนน โดยการใช้ทรัพยากร เครื่องมืออุปกรณ์ รวมทั้งบุคลากรในลักษณะประกอบกำลังในพื้นที่ เพื่อป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมกัน/////////////

ภาพ/ข่าว ณัฐวัฒน์ กุลเศรษฐ์สุวภา ผู้สื่อข่าว จ.ปราจีนบุรี