เปิดตัวว่าที่นายกรัฐมนตรีคนที่ 30 ของพรรคพลังปวงชนไทย

เปิดตัวว่าที่นายกรัฐมนตรีคนที่ 30 ของพรรคพลังปวงชนไทย

 


1 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 9.00 นาฬิกา พรรคพลังปวงชนไทย จัดประชุมปฐมนิเทศน์ว่าที่ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป พ.ศ.2562 วันที่ 24 มีนาคม 2562 ณ.ห้องประชุมโรงแรมนนทบุรีพาเลช อ.เมืองฯ จ.นนทบุรี นายนิคม บุญวิเศษ หัวหน้าพรรคพลังพวงชนไทย ประธานการประชุม พร้อมด้วยคณะกรรมการหริหารพรรค หัวหน้าพรรคเปิดตัว พล.เอกชัยสิทธิ์ ชินวัตร ประธานที่ปรึกษาพรรค เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่ 30 ของพรรคพลังปวงชนไทย เปิดตัวผู้สมัคร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 350 เขต ของพรรคฯ ชี้แจงนโยบายพรรคที่เป็นยุทธศาสตร์ในการหาเสียง

จากนั้นรองหัวหน้าพรรค, คณะกรรมการพรรค สับเปลี่ยนกันกล่าวถึงระเบียบต่างๆตามประกาศของคณะกรรมการเลือกตั้งฯ ตามบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการแต่ละฝ่าย จากนั้นมอบหนังสือรับรอง เป็นสมาชิกพรรคพลังปวงชนไทยให้กับว่าที่ผู้สมัครฯ เพื่อใช้ประกอบหลักฐานการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ซึ่งจะมีการรับสมัคร ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 4-8 กุมภาพันธ์ 2562 ระหว่างเวลา 8.30-16.30 นาฬิกา ณ.สำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้งทุกจังหวัด

/กณต ทาทิพย์ รายงาน