จังหวัดปทุมธานี ประชุมการจัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”เพื่อพัฒนาคูคลองและการระบายน้ำในความรับผิดชอบของกองทัพอากาศ ในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี (ชมคลิป)

จังหวัดปทุมธานี ประชุมการจัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”เพื่อพัฒนาคูคลองและการระบายน้ำในความรับผิดชอบของกองทัพอากาศ ในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี

 

เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2562 เวลา 09.30 น. ที่ ห้องประชุมบัวหลวง ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี พลเรือเอกปวิตร รุจิเทศ รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ พลเอก ศิวะ ภระมรทัต ผู้บัญชาการกองบัญชาการ ศูนย์อำนวยการใหญ่โครงการจิตอาสาพระราชทาน ตามแนวพระราชดำริ ดร.พินิจ บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ประธานการประชุมการจัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”เพื่อพัฒนาคูคลองและการระบายน้ำในความรับผิดชอบของกองทัพอากาศ ในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี การดำเนินงานกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เ

พื่อพัฒนาคูคลองและการระบายน้ำในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีและในเขตรับผิดชอบของกองทัพอากาศ แผนแม่บทพัฒนาคลองเปรมประชากรและคลองบ้านใหม่ กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาถนนสะอาดตาม โครงการจังหวัดสะอาด ของกระทรวงมหาดไทย และแผนงานจังหวัดปทุมธานี “ถิ่นบัวหลวงสะอาด” พร้อมด้วย นายผล ดำธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี นายชาธิป รุจนเสรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี นายจรูญศักดิ์ สิงหเดช รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เข้าร่วมประชุม พร้อมลงพื้นที่คลองบ้านใหม่

ภาพ/ข่าว ขวัญชัย วาจาพารวย รายงาน