สระบุรี-เปิดกิจกรรมขยายผลหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่​

สระบุรี-เปิดกิจกรรมขยายผลหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่​

 

 

 

เมื่อ 19​ธ.ค.61 นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี/ผอ.รมน.จังหวัด ส.บ.มอบหมายให้ นายสมภพ สมิตะสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี/รอง ผอ.รมน.จังหวัด ส.บ. เป็นประธานเปิดกิจกรรมขยายผลหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ประจำตำบล ตามโครงการเสริมสร้างความปลอดภัยและความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดสระบุรี ณ วัดถำ้กระบอก ต.ขุนโขลน อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี โดยมีปราชญ์เพื่อความมั่นคง จ.สระบุรี จำนวน 4 ท่าน และมวลชนจาก 4 อำเภอ รวมทั้งสิ้น 61 คน ให้การต้อนรับและร่วมกิจกรรม

ประกอบด้วย ผู้ใหญ่จักรพันธุ์ ทรัพย์สมบูรณ์ จาก อ.วิหารแดง, คุณวิทยา แสนใจ จาก อ.เฉลิมพระเกียรติ, คุณรุจฒิชัย ลีมีชัย จาก อ.หนองโดน และคุณสุทธิวรรณ นุภักดิ์ จาก อ.บ้านหมอ ให้การต้อนรับ นอกจากนี้ได้มีผู้ป่วยที่รับการรักษาและบำบัดยาเสพติดของวัดถำ้กระบอกเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 25 คน การอบรมกิจกรรมชุดแปรรูปขยะในครัวเรือน ได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์วิจิตร อัคคจิตโต รองเจ้าอาวาสวัดถำ้กระบอก/ผู้ประดิษฐ์ชุดแปรรูปขยะในครัวเรือน เป็นผู้บรรยาย ซึ่งเป็น 1 ใน 4 กิจกรรมที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมนำไปทดลองใช้และขยายผลต่อไปตามวิถีพอเพียง

/ดำรงค์ ชื่นจินดา  รายงาน