ทหารต้องเป็นที่พึ่งประชาชนในทุกโอกาส” รองผบ.มทบ.32 มอบถุงยังชีพและผัาห่มกันหนาว ยารักษาโรคให้แก่ผู้ยากไร้ใน อ.งาว

ทหารต้องเป็นที่พึ่งประชาชนในทุกโอกาส” รองผบ.มทบ.32 มอบถุงยังชีพและผัาห่มกันหนาว ยารักษาโรคให้แก่ผู้ยากไร้ใน อ.งาว

 


เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2561 เวลา 10.30 น. กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดลำปาง โดยกองร้อยรักษาความสงบเรียบร้อยที่1(มทบ.32) พื้นที่ อำเภองาว จังหวัดลำปาง นำโดย พันเอก อโณทัย ชัยมงคล รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่32/รองผู้บังคับการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดลำปาง เข้าเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ,ยากไร้ จำนวน 6 ราย พร้อมได้มอบถุงยังชีพ,ผ้าห่มกันหนาว,น้ำดื่ม

และยารักษาโรคให้กับนางมูล อินน้อย อายุ 78 ปี บ้านเลขที่ 94/1 ม. 12 ต.ปงเตา อ.งาว ,นางจันทร์ ขาวแดง อายุ 59 ปี บ้านเลขที่ 125/1 ม.12 ต.ปงเตา อ.งาว ,นางต่อมคำ เรือนนาด อายุ 66 ปี บ้านเลขที่ 30 ม.2 ต.บ้านร้อง อ.งาว ,นางอ้ม ฉลาด อายุ 55 ปี บ้านเลขที่ 32 ม.10 ต.บ้านร้อง อ.งาว , นายอินแก้ว บุญมาก อายุ 81 ปี และนางบัวเรียว บุญมาก อายุ 70 ปี บ้านเลขที่ 41 ม.10 บ้านร้องพัฒนา ต.บ้านร้อง อ.งาว จ.ลำปาง


ด้วยกองทัพบกมีนโยบายให้ทุกหน่วยทหารทั่วประเทศทำการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนชาวบ้านในเขตท้องที่ ตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อเป็นการให้กำลังใจผู้ยากไร้ ส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่ มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสังคม ลดความเลื่อมล้ำ ในสังคม ส่งเสริมความรัก ความสามัคคี ช่วยเหลือเกื้อกูล ในชุมชน ซึ่งทำให้ชาวบ้านได้มีความเป็นอยู่และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น


ภาวินันท์ บุตรหล้า ลำปาง/รายงาน