ลำพูนพร้อมวิ่ง LAMPHUN HALF MARATHON “ลำพูนฮาล์ฟมาราธอน 2018” ส่งเสริมการออกกำลังกาย ด้านสุขภาพ ด้านการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวเมืองวัฒนธรรม

ลำพูนพร้อมวิ่ง LAMPHUN HALF MARATHON “ลำพูนฮาล์ฟมาราธอน 2018” ส่งเสริมการออกกำลังกาย ด้านสุขภาพ ด้านการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวเมืองวัฒนธรรม

 

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 เวลา 14:00 นาฬิกา ที่ห้องประชุมจามเทวี ศาลาประชาคม ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดลำพูน ถนนอินทยงยศ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุมเตรียมการจัดแข่งขันวิ่ง LAMPHUN HALF MARATHON “ลำพูนฮาล์ฟมาราธอน 2018” ครั้งที่ 3 เบื้องต้นกำหนดจัดวันอาทิตย์ที่ 23 ธันวาคม 2561 โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้า 12 ด้านร่วมประชุมฯ

สมาคมกรีฑาแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับบริษัท มูฟ เอเชีย จำกัด ผู้จัดการแข่งขันวิ่งมาราธอนระดับสากลหลายรายการ ปัจจุบันมีนักวิ่งชาวต่างชาติและในประเทศไทยให้ความสนใจเข้าร่วมการแข่งขันการวิ่งจำนวนมาก มีการประชาสัมพันธ์ในสื่อต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทำให้เกิดผลบวกต่อภาพลักษณ์ของประเทศไทย และสามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กับชาวต่างชาติในการเดินทางมาเยือนประเทศไทย รวมถึงเป็นการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว แหล่งวัฒนธรรมที่มีมายาวนาน ของจังหวัดลำพูน ที่จะปรากฏสู่สายตานานาอารยประเทศอีกทางหนึ่ง และเป็นก้าวสำคัญที่ทำให้ประเทศไทยได้เข้าสู่หนึ่งในประเทศจุดหมายที่นักวิ่งมาราธอนทั่วโลก

รวมทั้งผู้ที่ชื่นชอบด้านกีฬา นักท่องเที่ยวและอื่นๆ ที่เดินทางมาร่วมการแข่งขัน ซึ่งการประชุมเตรียมการจัดแข่งขันวิ่ง LAMPHUN HALF MARATHON “ลำพูนฮาล์ฟมาราธอน 2018” ภายใต้ชื่องาน “ลำพูนวิ่งสืบสานตำนานวัฒนธรรม” มี 3 ประเภท ได้แก่ ประเภทไมโครมาราธอน ระยะทาง 5 กิโลเมตร ประเภทมินิมาราธอน ระยะทาง 10 กิโลเมตร และประเภทฮาร์ฟมาราธอน ระยะทาง 21.1 กิโลเมตร เบื้องต้นกำหนดจัดวันอาทิตย์ที่ 23 ธันวาคม 2561 เวลา 05:00 นาฬิกา จะปล่อยระยะทาง 21 กิโลเมตร เวลา 05:30 นาฬิกา จะปล่อยระยะทาง 10 กิโลเมตร และ 06:00 นาฬิกา จะปล่อยระยะทาง 5 กิโลเมตร จะเสร็จสิ้นกิจกรรมในเวลา 09:00 นาฬิกา

โดยจะปิดรับสมัครวันที่ 9 ธันวาคม 2561 คาดจะมีผู้เข้าร่วมไม่ต่ำกว่า 4 พันคนทั้งจากนักกีฬาทีมชาติ การวิ่งครัั้งนี้จะได้รับเกียรติจากนายอาทิวราห์ คงมาลัย ชื่อเล่น ตูน นักร้องชื่อดังวงบอดี้แสลมมาร่วมวิ่ง เงินรายสมทบทุนอุปกรณ์ารแพทย์ให้กับโรงพยาบาลในจังหวัดลำพูน

 

_______________________________________
กรรณิการ์ วิจิตรสกลการ ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดลำพูน รายงาน