อบต.หนองจอก ร่วมกับ อปพร.อบต.หนองจอก และโรงเรียนวัดสุขาราม จัดโครงการขับขี่ปลอดภัยสร้างวินัยจราจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ให้กับอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน อบต.หนองจอก แกนนำภาคประชาชน และนักเรียน

อบต.หนองจอก ร่วมกับ อปพร.อบต.หนองจอก และโรงเรียนวัดสุขาราม จัดโครงการขับขี่ปลอดภัยสร้างวินัยจราจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ให้กับอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน อบต.หนองจอก แกนนำภาคประชาชน และนักเรียน

 

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 ที่ห้องประชุมที่ทำการ อบต.หนองจอก อ.บางปะกง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจอก ร่วมกับ อปพร.อบต.หนองจอก และโรงเรียนวัดสุขาราม จัดโครงการขับขี่ปลอดภัยสร้างวินัยจราจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ให้กับอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน อบต.หนองจอก แกนนำภาคประชาชน และนักเรียนโรงเรียนวัดสุขาราม จำนวน 45 คน

โดยมีนายณัฏฐ์ กิตติกุล นายก อบต.หนองจอก เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งโครงการดังกล่าว กำหนดให้มีการบรรยายในหัวข้อ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับปัญหาจราจร ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายจราจร เครื่องหมายและสัญญาณจราจร สาเหตุและการป้องกันอุบัติเหตุจากการจราจร ในช่วงเช้า ส่วนในช่วงบ่าย กำหนดให้มีการจำลองสถานการณ์ และการฝึกซ้อมเหมือนเหตุการณ์จริงของการปฏิบัติหน้าที่อาสาสมัครจราจร