บิ๊กหมู//หน่วยเฉพาะกิจจงอางศึก กองกำลังสุรสีห์ เดินทางตรวจเยี่ยมกำลังพลพื้นที่ชายแดน จ.ประจวบฯ (ชมคลิป)

บิ๊กหมู//หน่วยเฉพาะกิจจงอางศึก กองกำลังสุรสีห์ เดินทางตรวจเยี่ยมกำลังพลพื้นที่ชายแดน จ.ประจวบฯ

 

วันนี้ (26 ตุลาคม 2561) เวลา 10.00 น. ลานหน้ากองบังคับหน่วยเฉพาะกิจจงอางศึก กองกำลังสุรสีห์ บ.ดอนทราย ต.เกาะหลัก อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ พ.อ.พิเชษฐ์ หัสดีผง ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 29 ในฐานะ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจจงอางศึก กองกำลังสุรสีห์ เดินทางมาตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานพร้อมมอบโอวาทและแนวทางการปฏิบัติภารกิจให้กับหน่วยขึ้นตรงและหน่วยขึ้นควบคุมทางยุทธการหน่วยเฉพาะกิจจงอางศึกกองกำลังที่ปฏิบัติหน้าที่บริเวณชายแดนไทย – เมียนมา ในเขต จ.ประจวบคีรีขันธ์ โดยมี พ.อ.เฉลิมพล สังข์ต้อง รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจจงอางศึก กองกำลังสุรสีห์ บรรยายสรุปผลการปฏิบัติงานและสถานการณ์ ตลอดจนปัญหาและอุปสรรค พร้อมนำตรวจพื้นที่และตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของฐานปฏิบัติการต่างๆตามแนวชายแดน บริเวณชายแดนช่องด่านสิงขร และฐานปฏิบัติการ ตชด.146


ในโอกาสนี้ พ.อ.พิเชษฐ์ หัสดีผง ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 29 ในฐานะ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจจงอางศึก กองกำลังสุรสีห์ ได้มอบนโยบายและนำขวัญกำลังใจจากผู้บังคับชาทุกระดับชั้นมามอบให้แก่กำลังพลที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ ทั้งนี้ได้เน้นย้ำกำลังพลในเรื่องระเบียบวินัย รวมถึงห้ามมีการเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับสิ่งที่ผิดกฎหมายทุกชนิด และการเรียกรับผลประโยชน์ในพื้นที่ชายแดนโดยเด็ดขาด ตลอดจนหากเกิดเหตุภัยพิบัติต่างๆหรือประชาชนได้รับความเดือดร้อน ให้มีการร่วมกันบูรณาการกับส่วนราชการในการเข้าช่วยเหลือประชาชน ด้วยศักยภาพที่มีอย่างเต็มที่ ตามนโยบาย “ทหารต้องเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส”
จากนั้นทางคณะพบปะพัฒนาสัมพันธ์กับ พ.ท.เคเมาต๊ะ ผู้บังคับกองพันทหารเมียนมา กองพันเคลื่อนที่เร็วที่ 433 และส่วนราชการเมียนมา ณ บริเวณ จุดตรวจ ตม.เมียนมา บ.มูด่อง อ.ตะนาวศรี จ.มะริด


ต่อมาทางคณะเดินพบปะพัฒนาสัมพันธ์กับ พ.ท.ตาน ซิน อ่อง ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 262 ณ จุดพัฒนาสัมพันธ์ มว.ตชด. 1471 อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เพื่อพบปะพูดคุยเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานความมั่นคงทั้งสองประเทศ รวมถึงได้เชิญชวนร่วมกันแข่งขันกีฬาฟุตบอล เพื่อเป็นสื่อกลางให้มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันมากขึ้น ตลอดจนสามารถแก้ไขปัญหาในพื้นที่ได้ ซึ่งทางทหารเมียนมามีมิตรไมตรีที่ดีต่อกัน และรู้สึกยินดีที่มีหน่วยงานความมั่นคงประเทศเพื่อนบ้านมาพบปะพัฒนาสัมพันธ์ และพร้อมให้ความร่วมมือในการปฏิบัติภารกิจร่วมกัน


พ.อ.พิเชษฐ์ หัสดีผง ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 29 ในฐานะ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจจงอางศึก กองกำลังสุรสีห์ กล่าวว่า สำหรับหน่วยเฉพาะกิจจงอางศึก กองกำลังสุรสีห์ มีกำลังประกอบด้วย กองร้อยทหารพรานที่ 1407 , กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 145 , กองร้อยตระเวนชายแดนที่ 146 และกองร้อยตระเวนชายแดนที่ 147 โดยมีพื้นที่รับผิดชอบชายแดนในด้านทิศตะวันตกซึ่งติดกับประเทศเมียนมาที่มีความยาวประมาณ 283 กิโลเมตร ความยาวตามแนวฝั่งทะเลอ่าวไทย 224 กิโลเมตร รวม 8 อำเภอ และ มีช่องทางเข้า – ออก ตามแนวชายแดน รวมกว่า 34 ช่องทาง ที่สำคัญได้แก่ ช่องทางป่าละอู อ.หัวหิน ช่องทางสิงขร อ.เมือง และช่องทางชี อ.บางสะพาน ซึ่งภารกิจหลักที่สำคัญของหน่วยเฉพาะกิจจงอางศึก ได้แก่การปฏิบัติงานในด้านการป้องกัน และพัฒนาพื้นที่ชายแดนไทย – เมียนมาในเขตรับผิดชอบ ตามพันธกิจ 3 ประการ คือ การเฝ้าตรวจ และป้องกันชายแดน, การจัดระเบียบพื้นที่ชายแดน และการประสานความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน ที่กองทัพบกมอบหมาย


นิพล/ภาพข่าวประจวบฯ