กระทรวงพัฒาสังคม มอบโล่เชิดชู บ.88 แปซิฟิคฯดีเด่นแห่งปี ตัวแทนหนึ่งเดียวจากกรุงเทพ!

กระทรวงพัฒาสังคม มอบโล่เชิดชู บ.88 แปซิฟิคฯดีเด่นแห่งปี ตัวแทนหนึ่งเดียวจากกรุงเทพ!

 

กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมกับ สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดพิธีมอบประกาศเกียรติคุณอาสาสมัครดีเด่นและองค์การที่มีกิจกรรมทางสังคมดีเด่น เนื่องในโอกาสวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติ และวันอาสาสมัครไทย ครั้งที่ 26 ประจำปี 2561

โดยคัดเลือกจากหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ บริษัท ห้างร้าน จากทั่วประเทศ อันประกอบด้วย หน่วยงานราชการ จำนวน 87 คน องค์การสาธารณประโยชน์ 72 คน องค์การเอกชน 42 คน จังหวัดต่างๆ 45 คน

ในส่วนของบริษัท 88 แปซิฟิค ที่มีนายธวัชชัย กิตติรัตนวิวัฒน์ เป็นประธานบริหาร ก็ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับรางวัลองค์กรภาคธุรกิจที่มีกิจกรรมทางสังคมดีเด่น ซึ่งนับว่าเป็นเพียงบริษัทเดียวที่เป็นตัวแทนจากกรุงเทพมหานคร ซึ่งคัดจากทั่วประเทศ มีเพียง 3 รางวัลเท่านั้น

“ผมในฐานะประธานบริหารบริษัท 88 แปซิฟิค จำกัด รู้สึกดีใจและเป็นเกียรติอย่างสูง ที่ได้รับรางวัลอันทรงคุณค่านี้ กับรางวัลองค์กรภาคธุรกิจที่มีกิจกรรมทางสังคมดีเด่น ประจำปี 2561 และภูมิใจที่ได้เป็นตัวแทนคนกรุงเทพ เพราะเป็นเพียงบริษัทเดียวในส่วนที่กรุงเทพมหานครได้คัดเลือกให้มารับรางวัลนี้ ก็ขอเดินหน้าทำดี ช่วยเหลือสังคมต่อไป ตามที่ผม บ.88 แปซิฟิค ได้ตั้งปณิธานไว้ และถือเป็นอีกหนึ่งรางวัลกำลังใจที่ได้มอบจากสังคม ก็ต้องขอขอบคุณ มา ณ โอกาสนี้มากๆครับ”

———————————-
ธนภัทร ไกรเทพ : รองบรรณาธิการข่าวบันเทิงสยามโฟกัสไทม์ : รายงาน