รรท.ผบก.อก.สตม. แต่งตั้งทีมงานโฆษก/รองโฆษก/เลขานุการ และเจ้าหน้าที่ทีมงานประจำกองบังคับการ ชุดใหม่ :

รรท.ผบก.อก.สตม. แต่งตั้งทีมงานโฆษก/รองโฆษก/เลขานุการ และเจ้าหน้าที่ทีมงานประจำกองบังคับการ ชุดใหม่ :

 


พล.ต.ต.หญิง ขวัญตา เจษฎานนท์ ผบก.อก.บช.ทท.รรท.ผบก.อก.สตม. ในประวัติศาสตร์ในได้มาทำงานใน สตม. ได้มีคำสั่ง บก.อก.สตม..ที่ 53 /2561 แต่งตั้งโฆษก/รองโฆษก/เลขานุการ และเจ้าหน้าที่ทีมงานประจำกองบังคับการ เพื่อทำหน้าที่แถลงข่าว ชี้แจงข้อมูล และเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการในภาพรวมของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง และสนับสนุนการประชาสัมพันธ์ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงแต่งตั้งโฆษก รองโฆษก กองบังคับการอำนวยการ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ดังนี้


1. พันตำรวจเอก ภัคพงศ์ สายอุบล รองผู้บังคับการอำนวยการ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เป็น โฆษกกองบังคับการอำนวยการ
2. พันตำรวจเอกหญิง เอกอาภา ตันศิริ ผู้กำกับการฝ่ายอำนวยการ ๕ กองบังคับการอำนวยการ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เป็น รองโฆษกกองบังคับการอำนวยการ (๑)
3. พันตำรวจเอก ยศเอก รักษาสุวรรณ ผู้กำกับการฝ่ายอำนวยการ ๑ กองบังคับการอำนวยการ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เป็น รองโฆษกกองบังคับการอำนวยการ (๒)
4. พันตำรวจโท ภวัต หอมจันทร์ รองผู้กำกับการฝ่ายอำนวยการ ๕ กองบังคับการอำนวยการ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เป็น รองโฆษกกองบังคับการอำนวยการ (๓)
5. พันตำรวจตรีหญิง พัชรี ศรีเผือก สารวัตรฝ่ายอำนวยการ ๕ กองบังคับการอำนวยการ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เป็น เลขานุการโฆษกกองบังคับการอำนวยการ


6. ร้อยตำรวจเอกหญิง พรสิริ สุทธิรักษ์ รองสารวัตรฝ่ายอำนวยการ ๕ กองบังคับการอำนวยการ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เป็น เจ้าหน้าที่กองงานโฆษกกองบังคับการอำนวยการ
7. ร้อยตำรวจเอกหญิง สุกัญญา แซ่ตั้ง รองสารวัตรฝ่ายอำนวยการ ๕ กองบังคับการอำนวยการ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เป็น เจ้าหน้าที่กองงานโฆษกกองบังคับการอำนวยการ
8. ร้อยตำรวจเอกหญิง สุทธิพรรณ จามูล รองสารวัตรฝ่ายอำนวยการ ๖ กองบังคับการอำนวยการ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เป็น เจ้าหน้าที่กองงานโฆษกกองบังคับการอำนวยการ
ทางด้าน พ.ต.อ.ภัคพงศ์ สายอุบล รอง ผบก.อก.สตม./ศูนย์ปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม( ศปทส.ตร. ) และได้รับการแต่งตั้งเพิ่มเติมเป็น โฆษก บก.อก.สตม. อีกหน้าที่หนึ่งได้กล่าวเพิ่มเติมว่า เนื่องจากได้รับการมอบหมายให้ควบคุมสั่งการและบริหารงาน ฝอ.5 (ประชาสัมพันธ์ข่าว และแถลงข่าว) หากมีอะไรที่สามารถช่วยเหลือประสานงานกับสื่อมวลชนได้ในอำนาจ และหน้าที่ จะดูแล และอำนวยความสะดวกสุดความสามารถ และขอบคุณมากครับ พ.ต.อ.ภัคพงศ์ สายอุบล รอง ผบก.อก.สตม./โฆษก บก.อก.สตม. กล่าว.