รมว.แรงงาน หนุนประกันสังคมเดินหน้าเต็มสูบ ขยายผล “หนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้าน ประกันสังคมถ้วนหน้า”

พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยถึงความสำเร็จในการสร้างเครือข่ายประกันสังคม เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้แรงงานอิสระในชุมชนสมัครขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ครบถ้วน 100% ว่า ตั้งแต่กฎหมายประกันสังคมกำหนดให้ขยายความคุ้มครองผู้ประกันตนตามมาตรา 40 เมื่อปี 2554 ประกอบกับนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงแรงงาน ในการเร่งผลักดันให้แรงงานนอกระบบกว่า 20 ล้านคน ให้เข้าถึงหลักประกันทางสังคมเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม ด้วยการสร้างหลักประกันทางสังคมที่ครอบคลุม เหมาะสมกับคนทุกเพศ ทุกวัย และทุกกลุ่มอาชีพ ส่งเสริมให้แรงงานผู้ประกอบอาชีพอิสระสมัครเข้าสู่ระบบประกันสังคมอย่างทั่วถึง เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

 


กระทรวงแรงงาน โดยสำนักงานประกันสังคม ได้ดำเนินการออกประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่โดยจัดส่งเจ้าหน้าที่และประสาน ความร่วมมือกับอาสาสมัครแรงงานร่วมชี้แจงสิทธิประโยชน์และสิทธิแรงงานในหมู่บ้านชุมชนต่างๆ ให้ประชาชนทราบถึงข้อดีของการมีหลักประกันสังคมและการใช้สิทธิต่างๆ มาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งได้รับเสียงตอบรับที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหลายจังหวัด เช่น อุทัยธานี พะเยา มีหมู่บ้านที่มีลูกบ้านสมัครใจ เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ครบถ้วน 100% รวมแล้ว 2 หมู่บ้าน ทั้งนี้จะขยายผลการสร้างหลักประกันไปในทุกจังหวัดทั่วประเทศ
นางวิไล เลิศปีติโกวิท ประกันสังคมจังหวัดอุทัยธานี กล่าวว่า สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอุทัยธานีได้ดำเนินการจัดทีมหมุนเวียนลงพื้นที่ในแต่ละอำเภอ ตำบล หมู่บ้าน เพื่อสร้างเครือข่ายประกันสังคมและจูงใจให้แรงงานอิสระในชุมชนสมัครใจเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 อย่างสม่ำเสมอ ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี ตัวเลขล่าสุดเมื่อ 31 ก.ค. 2561 มีผู้มาสมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 รายใหม่มากถึง 2,300 คน ทั้งนี้หมู่ 3 บ้านหนองมะกอก ตำบลหนองนางนวล อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี นับเป็นหมู่บ้านต้นแบบของการสร้างเครือข่ายประกันสังคม ที่มีลูกบ้านซึ่งเป็นแรงงานอิสระสมัครใจเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ครบถ้วน 100%

ด้านนายรพีรัฐ ถิระการ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 3 บ้านหนองมะกอก ตำบลหนองนางนวล อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี และเป็นอาสาสมัครแรงงานตำบลหนองนางนวล กล่าวว่า สนใจแนวคิด ที่จะสร้างสวัสดิการให้กับลูกบ้านโดยพบว่าการเข้าสู่ระบบความคุ้มครองประกันสังคมเพียงแหล่งเดียวจะได้รับความคุ้มครองครอบคลุมเกือบทุกประเด็น เช่น เมื่อเจ็บป่วย ทุพพลภาพ ตาย ชราภาพ และสงเคราะห์บุตร เนื่องจากลูกบ้านส่วนใหญ่ มีอาชีพทำการเกษตรและมีรายได้ต่อเนื่องจึงได้ประสานความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ประกันสังคมเข้ามาชี้แจงทำความเข้าใจกับลูกบ้าน พร้อมแนะนำสิทธิประโยชน์ของการเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 เพื่อให้ลูกบ้านเห็นประโยชน์เมื่อเจ็บป่วยหรือประสบอุบัติเหตุต้องนอนพักรักษาตัวก็จะได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้ หรือกรณีเสียชีวิตก็จะมีเงินค่าทำศพ ลูกหลานไม่เดือดร้อน ดังนั้นลูกบ้านทุกคนจะมีความมั่นคงในชีวิต ผลจากการดำเนินการดังกล่าวส่งผลให้ลูกบ้านเห็นข้อดีจึงยินยอมพร้อมใจกันสมัครและใช้วิธีบอกกันปากต่อปากถึงข้อดีทำให้ลูกบ้านที่มีคุณสมบัติสมัครเป็นผู้ประกันตนจนครบ 100% สำหรับในส่วนการจัดส่งเงินสมทบนั้นจะให้กรรมการหมู่บ้านเป็นตัวแทนรวบรวมนำส่งกับเจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัดซึ่งได้ลงพื้นที่ไปให้บริการทุกเดือน
“ผมยังได้จัดทำโครงการร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนางนวล เพื่อเป็นกระบอกเสียงให้การสนับสนุนการขยายความคุ้มครองตามมาตรา 40 ไปยังลูกบ้านใน 9 หมู่ที่เหลือ เพื่อให้ตำบลหนองนางนวลเป็นตำบลแห่งแรกของประเทศไทยที่มีผู้สมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ครบถ้วน 100%” นายรพีรัฐ กล่าว

ขณะที่นางสมบุญ เฟื่องฟู ลูกบ้านหมู่ 3 บ้านหนองมะกอก ตำบลหนองนางนวล อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี เปิดเผยว่า ตนเองมีอาชีพรับจ้าง สมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ทางเลือกที่ 2 จ่ายเงินสมทบเดือนละ 100 บาท ปัจจุบันจ่ายเงินสมทบมาแล้ว 81 เดือน ซึ่งปลายปี 2560 ที่ผ่านมาได้ล้มป่วยเพราะติดเชื้อในปอด หมอสั่งให้นอนพักรักษาในโรงพยาบาลนาน 10 วัน ซึ่งได้ใช้สิทธิบัตรทองรักษาตัว และยังได้รับสิทธิประโยชน์จากประกันสังคมมาตรา 40 ในขณะนั้นเป็นเงินทดแทนการขาดรายได้อีกวันละ 200 บาท ต้องบอกว่าคุ้มค่าไม่มีขาดทุน ประกันสังคมจ่ายจริงได้จริง ตอนนี้ได้ชักชวนคนในครอบครัวสมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 อีกด้วย
พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวในตอนท้ายว่า กระทรวงแรงงาน โดยสำนักงานประกันสังคม พร้อมเดินหน้าขับเคลื่อนการขยายความคุ้มครองตามมาตรา 40 ไปยังแรงงานทุกกลุ่ม ในทุกพื้นที่ ชุมชน หมู่บ้าน ตำบล อำเภอ ทั่วประเทศ เพื่อสร้างหลักประกันคุ้มครองแก่แรงงานผู้ประกอบอาชีพอิสระอย่างทั่วถึง ตามนโยบาย “หนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้าน ประกันสังคมถ้วนหน้า” ตนขอเชิญชวนแรงงานนอกระบบที่สนใจ สมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา ทั่วประเทศ โดยใช้เพียงบัตรประจำตัวประชาชนในการสมัคร ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลสำนักงานประกันสังคมทางโทรศัพท์ 1506 ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ
……………………………………………