ปปท.เขต 6 ถึงกลับอึ้ง อบต.เมืองชาละวันเพียงแห่งเดียวเจอร้องเรียน70เรื่องเร่งปลุกระดมสร้างเครือข่ายภาคประชาสังคมต้านทุจริต (ชมคลิปคลิกๆ )

ปปท.เขต 6 ถึงกลับอึ้ง อบต.เมืองชาละวันเพียงแห่งเดียวเจอร้องเรียน70เรื่องเร่งปลุกระดมสร้างเครือข่ายภาคประชาสังคมต้านทุจริต

 

วันที่ 17 ส.ค. 2561 นางรมณี กลั่นบิดา ผู้อำนวยการสำนักงาน ปปท.เขต6 ได้จัดการประชุมโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศูนย์ประสานงานเครือข่ายภาคประชาสังคมส่งเสริมธรรมาภิบาลและต่อต้านการทุจริต ขึ้นที่ ห้องประชุมหลวงพ่อพิธ ศาลากลางจังหวัดพิจิตร โดยมีเครือข่ายที่เป็นแกนนำภาคประชาชน และสื่อมวลชนกว่า 40 คน เข้าร่วมในการระดมสมองเพื่อแก้ไขปัญหาการทุจริต โดยมุ่งหวังให้ “สังคมกดดันผู้กระทำผิด” รวมถึงการเร่งสร้างจิตพอเพียงต้านทุจริตโดยภาครัฐจะทำหน้าที่ส่งเสริมให้ความรู้กับประชาชนให้เข้าใจถึง สิทธิ หน้าที่ ของภาคประชาชนรวมถึงบทบาทของเจ้าหน้าที่รัฐต้องให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาลแบบโปร่งใส มีคุณธรรม มีส่วนร่วม และใช้งบประมาณ

ซึ่งเป็นเงินภาษีของปวงชนชาวไทยอย่างคุ้มค่า โดยมุ่งหวังการขับเคลื่อนเพื่อแก้ปัญหาการทุจริต โดยใช้พลังประชาชนต่อต้านกลโกงทุกรูปแบบ เฝ้าระวังแจ้งเบาะแสร่วมปฏิบัติการตรวจสอบโครงการต่างๆในชุมชนที่เป็นเรื่องใกล้ตัว โดย ปปท. เขต 6 และ ป.ป.ช. รวมถึง ส.ต.ง. ประจำจังหวัดพิจิตรจะเป็นผู้นำในการขับเคลื่อนรวมถึงดำเนินการอย่างจริงจังกับเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ทุจริต หรือ องค์กรที่สนับสนุนมีส่วนร่วมจนก่อให้เกิดการทุจริตต้องถูกมาตรการทางสังคมและมาตรการทางกฎหมายดำเนินการอย่างเด็ดขาดจริงจัง


ซึ่งในที่ประชุม นางรมณี กลั่นบิดา ผู้อำนวยการสำนักงาน ปปท.เขต6 ได้ยกตัวอย่างกรณีศึกษาที่น่าเป็นห่วงของ อบต.บ้านนา อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร ว่า ไม่น่าเชื่อว่าจะเกิดเหตุการณ์ชี้เบาะแสหรือร้องเรียนเรื่องการคอรัปชั่น เรื่องการทุจริต ในการบริหารงบประมาณ ในการจัดซื้อจัดจ้าง รวมถึงเรื่องอื่นๆที่นี่เพียงแห่งเดียวมีมากถึง 70 เรื่อง ซึ่งสร้างความปวดเศียรเวียนเกล้าให้กับเจ้าหน้าที่


สิทธิพจน์ พิจิตร