กรมยุทธศึกษาทหารเรือ เรียนเชิญร่วมวิ่งเพื่อการกุศลและสุขภาพ ครั้งที่ 1

กรมยุทธศึกษาทหารเรือ เรียนเชิญร่วมวิ่งเพื่อการกุศลและสุขภาพ ครั้งที่ 1

 

 

ในวันอาทิตย์ ที่ 30 กันยายน 2561 เวลา 04.15 น. – 08.30 น.ณ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ถนนศาลายา – นครชัยศรี ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม  ซึ่งวัตถุประสงค์ในการจัดงาน เป็นการส่งเสริมสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ และทำสาธารณประโยชน์ร่วมกัน โดยรายได้ส่วนหนึ่งมอบให้กับโรงพยาบาลพุทธมณฑล เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์สมทบ “กองทุนบูรณะพระอนุสาวรีย์ จอมพลเรือสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต และพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้า อาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์”และจะสนับสนุนเป็นทุนการศึกษาให้กับบุตร-ธิดาข้าราชการและนักเรียนจ่าทหารเรือ  http://www.nedrunning.com/