โรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) เปิดงานมหัศจรรย์ไม้เมืองหนาวทิวลิปบาน ที่ระยองครั้งที่ 7 (ชมคลิปคลิกๆ )

โรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) เปิดงานมหัศจรรย์ไม้เมืองหนาวทิวลิปบาน ที่ระยองครั้งที่ 7 นำไม้ดอกและไม้ผลเมืองหนาว ดอกทิวลิป มากกว่า 70,000 ดอก

 

วันที่ 8 สิงหาคม 2561 เวลา 10.00 น. บริเวณพื้นที่จัดแสดงนิทรรศการภายในสวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพฯ ต.มาบบข่า อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดงานฯ พร้อมด้วย นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค ปลัดกระทรวงพาณิชย์ นายเทวินทร์ วงศ์วานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) นายนพดล ปิ่นสุภา รองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) นายปิยะ ปิตุเตชะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง นายถวิล โพธิบัวทอง นายกเทศมนตรีเมืองมาบตาพุด นายสุกิจ จันทร์มณี นายกเทศมนตรีตำบลมาบข่าพัฒนา นายสุชิน พูลหิรัญ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านฉาง และ หัวหน้าส่วนราชการ คณะผู้บริหาร กลุ่ม ปตท. ร่วมเปิดงานฯ

การจัดงานดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และนำเสนองานวิจัยโครงการการใช้พลังงานความเย็นจากการเปลี่ยนสถานะก๊าซธรรมชาติเหลวและก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากกระบวนการแยกก๊าซธรรมชาติริเริ่มโดยโรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง บริษัท ปตท.จำกัด(มหาชน) ตั้งแต่ปีพ.ศ 2554 โดยได้รับความร่วมมือจากสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สำนักงาน กปร. สถานทูตเนเธอร์แลนด์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและศูนย์บริการการพัฒนาขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ผลบ้านไร่อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อการทดลองปลูกไม้ดอกและพืชเมืองหนาวอุ่นๆ เช่นดอกทิวลิป ดอกลิลลี่ สตอเบอรี่ เป็นต้น


สำหรับการจัดนิทรรศการฯ ครั้งนี้มีการจัดแสดงนิทรรศการไม้ดอกและไม้ผลเมืองหนาวบนพื้นที่มากกว่า 4000 ตารางเมตรอาทิดอกทิวลิปมากกว่า 70,000 ดอก จาก 35 สายพันธุ์และดอกไฮเดรนเยียสายพันธุ์ใหม่ของโลกจากประเทศเนเธอร์แลนด์รวมถึงไม้เมืองหนาวอีกหลายชนิดซึ่งเป็นผลผลิตจากการปลูกของโครงการการใช้พลังงานความเย็นจากการเปลี่ยนสถานะก๊าซธรรมชาติเหลว (LMG) และก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากกระบวนการแยกก๊าซธรรมชาติ โรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง บริษัท ปตท.จำกัด(มหาชน)


จึงขอเชิญชวนประชาชน นักท่องเที่ยว ผู้สนใจเที่ยวชมนิทรรศการ “งานมหัศจรรย์ไม้เมืองหนาวทิวลิปบานที่ระยองครั้งที่ 7” ณ สวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพฯ ตำบลมาบข่า อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง ตั้งแต่วันที่ 9 -15 สิงหาคม 2561 (วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 10.00 – 20.00 น. วันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 09.00 – 20.00 น. ภายในงานมีการจัดกิจกรรมที่น่าสนใจอย่างมากมาย สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่คุณบุปผชาติ เจียมอ่อน โทรศัพท์ 092 438 9977

ชมรมหนังสือพิมพ์และสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง
ธีรวัฒน์ อินธิพันธ์ รายงาน