กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ได้รับรางวัลการจัดการความรู้ ระดับดีเลิศ(KM) กองทัพเรือ

กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ได้รับรางวัลการจัดการความรู้ ระดับดีเลิศ(KM) กองทัพเรือ

ในวันที่ 24 กรกฏาคม2561ทหารเรือจัดนิทรรศการวันแห่งการจัดการความรู้กองทัพเรือโดยมี พลเรือเอกนริส ประทุมสุวรรณ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีเปิด ****** พลเรือโทศังกร พงษ์ศิริ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน/ผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดได้เข้าร่วมงานวันแห่งการจัดการความรู้ของกองทัพเรือ พร้อมรับรางวัลการจัดการความรู้ ระดับดีเลิศ ในหัวข้อ การพัฒนาระบบจัดระเบียบพื้นที่ชายแดน (KM)

จากผู้บัญชาการทหารเรือ ประจำปีงบประมาณ2561 ซึ่งในปีนี้กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ได้รับรางวัลการจัดการความรู้ *****ระดับดีเลิศ 2 ปีซ้อนติดต่อกันในหัวข้อ การพัฒนาระบบจัดระเบียบพื้นที่ชายแดน สืบเนื่องจากทุกปีทางกองทัพเรือได้จัดการแข่งขันการจัดการความรู้สู่ระดับดีเลิศเพื่อพัฒนาศักยภาพหน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือ และหน่วยเฉพาะกิจของกองทัพเรือให้ดีเลิศ ณ ห้องเจ้าพระยา หอประชุมกองทัพเรือ กรุงเทพฯ