“ทองใบใหญ่”กระท้อนพันธุ์พระราชทาน รสชาติหวานเนื้อเยอะออกสู่ตลาดแล้ว (ชมคลิปคลิกๆ )

อ่างทอง 210661 “ทองใบใหญ่”กระท้อนพันธุ์พระราชทาน รสชาติหวานเนื้อเยอะออกสู่ตลาดแล้ว

ที่บริเวณวัดยางทอง ต.บางเจ้าฉ่า อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง กระท้อนทองใบใหญ่ผลไม้สดจากสวนของชาวบ้านตำบลบางเจ้าฉ่า ที่มีรสชาติหวานนุ่ม เนื้อเยอะอร่อย ซึ่งกระท้อนพันธุ์นี้ชาวบ้านได้รับพระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร รัชกาลที่ 10 เมื่อครั้งดำรงพระยศเป็นพระบรมโอสาธิราช เมื่อปี 2550 โดยครั้งแรกทรงปลูกไว้ 4 ต้น เพื่อให้ชาวบ้านในตำบลบางเจ้าฉ่าได้ขยายพันธุ์จนสามารถสร้างรายได้ให้กับเจ้าของสวน ปีละหลายแสนบาท


นางสาวอัจฉรา ยิ่งยง อายุ 34 ปี บ้านเลขที่ 29 หมู่ 8 ตำบลบางเจ้าฉ่า เจ้าของสวนกระท้อนทองใบใหญ่ กล่าวว่าตนพร้อมครอบครัวปลูกกระท้อนทองใบใหญ่ ไว้ 100 ต้นในเนื้อที่ 3 ไร่ 3 งาน ซึ่งกระท้อนทองใบใหญ่ในสวนของตนจะดูแลอย่างดีโดยใช้ปุ๋ยขี้วัว และกำจัดแมลงด้วยสารชีวภาพ จึงทำให้กระท้อนทองใบใหญ่ มีลูกสวยรสชาติหวานนุ่ม เนื้อเยอะอร่อย จนเป็นที่ต้องการของนักกินกระท้อนจนเก็บขายไม่ทัน ซึ่งกระท้อนพันธุ์ทองใบใหญ่ จะเก็บขายได้ในช่วงกลางเดือนมิถุนายน ถึงกลางเดือนกรกฎาคม 1เดือนเท่านั้น ที่นักกินกระท้อนต้องรีบหาซื้อมาครอบครองก่อนที่กระท้อนจะวาย

ซึ่งกระท้อนทองใบใหญ่ มีขนาดที่ใหญ่เป็นพิเศษ มีน้ำหนักถึงลูกละครึ่งกิโลกรัม และเป็นที่ต้องการของท้องตลาด โดยแต่ละวันตนพร้อมครอบครัว จะทำการเก็บผลผลิตกระท้อนภายในสวน ออกมาวางจำหน่ายให้แก่ลูกค้าที่บริเวณหน้าวัดยางทอง โดยลูกขนาดใหญ่ 2 ลูก 1 กิโลกรัม จะขายอยู่ที่ กิโลกรัมละ 70 บาท หากรองลงมาจะขายอยู่ที่ ราคากิโลกรัมละ 50 บาท และลูกที่เล็กลงไปก็จะขายอยู่ที่ 3 กิโล 100 บาท ซึ่งในช่วงนี้ เป็นหน้ากระท้อน ผลไม้ของดีขึ้นชื่อชาวจังหวัดอ่างทอง


นายกิจจา ทองแดง พัฒนาการจังหวัดอ่างทอง กล่าวว่ากระท้อนทองใบใหญ่ของตำบลบางเจ้าฉ่า เป็นกระท้อนที่มีที่มาที่ไปมีความสำคัญต่อหมู่บ้าน เป็นอัตตาลักษณ์ของหมู่บ้านบางเจ้าฉ่า เพราะกระท้อนพันธุ์นี้ได้รับพระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ครั้งดำรงพระยศเป็นพระบรมโอสาธิราช เมื่อปี 2550 เดิมมีต้นกระท้อนทองใบใหญ่แค่ 4 ต้น ปัจจุบันได้ขยายพันธุ์ไปให้ชาวบ้านบางเจ้าฉ่าได้ปลูก กระท้อนทองใบใหญ่ มีรสชาติหวาน อร่อย เป็นที่ถูกปากของพี่น้องที่มาเที่ยวชมหมู่บ้าน จนสามารถสร้างรายได้ปีละ 5 ล้านบาท
นางสาวอัจฉรา ยิ่งยง เจ้าของสวนกระท้อนทองใบใหญ่ ขายทุกวันที่หน้าศูนย์จัดสานไม้ไผ่ วัดยางทอง ต.บางเจ้าฉ่า อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง โทร.062-3639555

สุรชัย ผลจันทร์/อ่างทอง/089-6066364