นายกเทศบาลน้ำปาดจัดงาน เปิดโครงการตลาดกลางคืนของอำเภอน้ำปาดครั้งยิ่งใหญ่่ ตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชนในชุมชน

นายกเทศบาลน้ำปาดจัดงาน เปิดโครงการตลาดกลางคืนของอำเภอน้ำปาดครั้งยิ่งใหญ่่ ตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชนในชุมชน

เมื่อเวลา 18.30 น.ของวันวันที่ 20 มิ.ย.61 ที่บริเวณหน้าอนุสาวรีย์พระยาปาดหน้าที่ว่าการอำเภอน้ำปาด นายพีระศักดิ์ พอจิต รองสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้เดินทางมาเป็นประธานในการเปิดงานโครงการตลาดกลางคืนของอำเภอน้ำปาด 2561 โดยมี สิบตำรวจเอกสุชาติ ชมสา นายกเทศมนตรีตำบลน้ำปาด ในนามพี่น้องประชาชนเขตเทศบาลตำบลน้ำปาดกล่าวรายว่า ตามที่รัฐบาลได้กำหนดให้มีการขับเคลื่อนดำเนินงานตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชนในชุมชน ทางเทศบาลตำบลน้ำปาดจึงได้จัดกิจกรรมตลาดกลางคืนเพื่อเป็นการบริการชุมชนและสังคมที่เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับฐานรากเป็นการส่งเสริมอาชีพและเป็นการสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในชุมชน

เพิ่มพื้นที่ทางการตลาดในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผลผลิตและสินค้ามาจำหน่ายในพื้นที่ที่กำหนดให้เป็นการสร้างภาพลักษณ์ทางการตลาดแห่งใหม่ให้กับประชาชนในพื้นที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและชุมชนให้ดีขึ้น โดยตลาดกลางคืนของอำเภอน้ำปาดจะจัดขึ้น 2 ครั้งต่อเดือนโดยจะจัดในวันพุธแรกของเดือนและกับวันพุธที่ 3 ของเดือนและตลาดจะเริ่มตั้งแต่เวลา 17.00 น.เป็นต้นไป และในวันนี้ซึ่งเป็นการเปิดตลาดครั้งแรกก็ได้มีชาวบ้านของอำเภอน้ำปาดได้มาร่วมเปิดบูทขายกว่า 200 ซุ้มด้วยกัน ซึ่งก็เป็นสิ่งที่น่าดีใจที่เห็นประชาชนชาวอำเภอน้ำปาดจะมีสถานที่จำหน่ายสินค้าทำให้มีรายได้เข้าไปจุนเจือครอบครัวเป็นการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีต่อสังคมส่วนรวมและต่อประเทศชาติต่อไป

เอนก ธรรมใจ
ปวินท์ อินกล่ำ
ภาพข่าว
รายงาน
โทร.098-8388456