กรมอุทยานฯ มอบบ้านผู้พิทักษ์ป่าหลังแรกของแม่ฮ่องสอน รางวัลและขวัญกำลังใจการทำงาน ตามโครงการซ่อมแซมบ้านผู้พิทักษ์ป่า (ชมคลิปคลิกๆ )

ข่าวแม่สะเรียง วันที่ 9 มิถุนายน 2561
กรมอุทยานฯ มอบบ้านผู้พิทักษ์ป่าหลังแรกของแม่ฮ่องสอน รางวัลและขวัญกำลังใจการทำงาน ตามโครงการซ่อมแซมบ้านผู้พิทักษ์ป่า

ณ บ้านแม่สะลาบ ต.แม่คง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พร้อมคณะ ได้เดินทางเพื่อมอบบ้านให้เจ้าหน้าที่ผู้พิทักษ์ป่า ตามโครงการซ่อมแซมบ้านผู้พิทักษ์ป่า อุทยานแห่งชาติสาละวิน ให้กับ นายณรงค์ศักดิ์ กิตติคุณยิ่งยศ อายุ 36 ปี พนักงานจ้างเหมาปฏิบัติงานสายตรวจลาดตระเวน ซึ่งบ้านเดิมเลขที่ 14/3 หมู่ 8 บ้านแม่สะลาบ ต.แม่คง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน เป็นบ้านไม้ยกสูง ฝาไม้ไผ่สับฝาก ไม่มั่นคงแข็งแรง มองดูแล้วสภาพโครงสร้างฐานรากไม่คงทน ประกอบกับ นายณรงค์ศักดิ์ มีความประพฤติดี ขยับทำงาน จึงเป็นบุคคลตัวอย่างที่น่าชื่นชม จึงได้คัดเลือกเพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้พิทักษ์ได้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น


ตามนโยบายเร่งด่วนของ พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งท่านได้เล็งเห็นความสำคัญถึงคุณภาพชีวิตของเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าทุกระดับ อีกทั้งยังเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ทุรกันดารหรือพื้นที่เสี่ยงภัย ซึ่งถือเป็นการมอบบ้านตามโครงการซ่อมแซมบ้านผู้พิทักษ์หลังแรกของจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมกันนี้ ทางคณะได้ตรวจดูสภาพบ่านหลังใหม่ของเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า พร้อม มอบอุปกรณ์เครื่องครัว เครื่องนอน ให้กับครอบครัว นายณรงค์ศักดิ์ ด้วย
สำหรับ นายณรงค์ศักดิ์ กิตติคุณยิ่งยศ อายุ 36 ปี ตำแหน่ง พนักงานจ้างเหมาปฏิบัติงานสายตรวจลาดตระเวน ประจำอุทยานแห่งชาติสาละวิน ซี่ง ได้เริ่มเข้าทำงานที่อุทยานแห่งชาติสาละวิน ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2555 มีครอบครัวและ บุตรสาว 1 คน

 

นายถาวร เบ็ญจรงค์ ทีมข่าว อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 064-6266401