ชาวแปดริ้วกว่า1,000คน ร่วมกิจกรรมเดิน-วิ่ง สมาธิ วิสาขะ พุทธบูชา ถือศีลห้า ลด ละอบายมุข ถวายเป็นพุทธบูชา เนื่องในวันวิสาขบูชา (ชมคลิปคลิกๆ)

ชาวแปดริ้วกว่า1,000คน ร่วมกิจกรรมเดิน-วิ่ง สมาธิ วิสาขะ พุทธบูชา ถือศีลห้า ลด ละอบายมุข ถวายเป็นพุทธบูชา เนื่องในวันวิสาขบูชา

 

วันนี้ (29 พ.ค.61) ที่หน้าศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา นาย สุวิทย์ คำดี ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมเดิน-วิ่ง สมาธิ วิสาขะ พุทธบูชา ถือศีลห้า ลด ละอบายมุข ประจำปี 2561 ซึ่งหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมกับ สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดฉะเชิงเทรา ชมรมวิ่งเมืองแปดริ้ว และกลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่ (YECฉะเชิงเทรา) จัดขึ้น โดยก่อนทำการปล่อยตัวนักกีฬาเดิน – วิ่ง ได้มีการจัดพิธีทางศาสนา มีการรับศีล แสดงพระธรรมเทศนา และถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์จำนวน 9 รูป โดยมีนายกิตติพันธุ์ โรจนชีวะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา นายวัฒนา รัตนวงศ์ ประธานหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา หัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา ตลอดจนนักเรียน นักศึกษา และประชาชนชาวจังหวัดฉะเชิงเทรา เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 1,000 คน ทั้งนี้ในช่วงปล่อยตัวขบวนเดิน – วิ่ง ได้มีพระสงฆ์ประพรมน้ำพระพุทธมนต์ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมด้วย


สำหรับการจัดงานเดิน-วิ่งสมาธิ วิสาขะ พุทธบูชา เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่สำคัญของจังหวัดฉะเชิงเทรา ในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ที่แสดงออกถึงความร่วมมือร่วมใจของคนในจังหวัดฉะเชิงเทรา กิจกรรมแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือการเดินระยะทาง 3 กิโลเมตรและการวิ่งระยะทาง 6 กิโลเมตร มีวัตถุประสงค์ เพื่อรณรงค์ ให้ประชาชนทุกเพศทุกวัยมีกิจกรรมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ด้วยการเดิน วิ่งสมาธิ บำเพ็ญทาน ถือศีล ฟังธรรม เป็นปฏิบัติบูชา ถวายแด่พระพุทธเจ้า เนื่องในวันวิสาขบูชา รณณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงประโยชน์ของการออกกำลังกาย รวมทั้งเพื่อนำเงินส่วนหนึ่ง มอบให้กับโรงพยาบาลพุทธโสธร สบทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ ที่ยังขาดแคลนอยู่ในขณะนี้

*********************