สตช.จัดประชุมการ”ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์” ไทย-ฟิลิปปินส์ (ชมคลิปคลิกๆ )

สตช.จัดประชุมการ”ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์” ไทย-ฟิลิปปินส์

22 พ.ค.2561 เวลา 9.00 น.พล.ต.อ.ธรรมศักดิ์ วิชชารยะ ที่ปรึกษา(มค 1)/ ผอ.ศพดส.ตร.(ผู้อำนวยการศูนย์พิทักษ์ เด็ก สตรี ครอบครัว และป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ )(ศพดส.ตร.)เป็นผู้แทน ตร. ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยแห่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ในฐานะผู้นำในภูมิภาคด้านต่อต้านอาชญากรรมการค้ามนุษย์ของการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านอาชญากรรมข้ามชาติ (SOMTC) โดย Mr. Manuel B. Felix ผู้ช่วยรัฐมนตรีฯ เป็นเจ้าภาพร่วมกันในการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ ASEAN PRACTITIONERS WORKSHOP ON CRIMINAL JUSTICE RESPONSES TO TRAFFICKING IN PERSONS: PROGRESS REPORT AND PRACTITIONER GUIDELINES

ระหว่างวันที่ 22 -24 พ.ค. 2561 ณ โรงแรม คอนราด ฮิลล์ตัน กรุงเทพมหานคร โดยได้รับเกียรติจาก H.E. Mr. Paul Robilliard เอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทย ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิด การประชุมในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาลออสเตรเลียผ่านโครงการออสเตรเลีย-เอเชีย เพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์ (AAPTIP)รายละเอียดประสาน พ.ต.อ.กิตติพงศ์ ทองทิพย์ นว.สบ 4.ตร โทร.098-915-3659

ประพัฒน์ บวรภโรทัย
รายงาน