เทศบาลเมืองสวรรคโลกจัดกิจกรรมรณรงค์กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย (ชมคลิปคลิกๆ )

เทศบาลเมืองสวรรคโลกจัดกิจกรรมรณรงค์กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย

​เมื่อเวลา09.00น.วันที่ 21พ.ค. ที่สนามโรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย นายสมชาติ ลิมปะพันธุ์ นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองสวรรคโลก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ครู นักเรียน และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.)เทศบาลเมืองสวรรคโลก ได้ร่วมจัดกิจกรรมรณรงค์การเพาะพันธุ์ยุงลายเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกในชุมชนในเขตเทสบาลเมืองสวรรคโลกทั้ง 11 ชุมชน


สำหรับโรคไข้เลือดออก เป็นโรคติดต่อที่เป็นปัญหาต่อสุขภาพของประชาชนอย่างยิ่งซึ่งจากรายงานระบาดวิทยาของโรงพยาบาลสวรรคโลก ตั่งแต่วันที่1 ม.ค 2561 ถึงวันที่30 เม.ย. 2561 พบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกจำนวน7ราย ซึ่งเป็นผู้ป่วยภายในเขตเทศบาลจำนวน 3 ราย และกลุ่มวัยเรียนเป็นกลุ่มที่พบว่าเป็นโรคไข้เลือดออกสูงกว่ากลุ่มอื่น และคาดว่าจะมีผู้ป่วยเพิ่มสูงขึ้นตลอดทั้งปี ดังนั้นทางเทศบาลเมืองสวรรคโลก จึงได้จัดกิจกรรมรณรงค์กำจัดลุกน้ำยุงลายในวันนี้


***เพื่อสร้างความตระหนักปละปลูกจิตสำนึกของประชาชนในชุมชนในการทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายในชุมชน และเพื่อก่อให้เกิดความสามัคคีในการดำเนินงานเป็นทีมและการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกในชุมชน
(ไฟล์ภาพประกอบข่าว 210561NP@SUK1 News2 P1-P10)

สุริยา ด้วงมา จ.สุโขทัย 081-2844862