เสี่ยร้านแกะสลักหินอ่อนเมืองจันทบุรี อดีตทหารเกณฑ์กองทัพเรือ สร้างช้างหินคู่บารมีแกะสลักด้วยหินอ่อน ราคากว่า 1,500,000 บาท ถวายเสด็จเตี่ย ณ สวนกรมหลวงชุมพร กองทัพเรือ (หนองตะเคียน)

เสี่ยร้านแกะสลักหินอ่อนเมืองจันทบุรี อดีตทหารเกณฑ์กองทัพเรือ สร้างช้างหินคู่บารมีแกะสลักด้วยหินอ่อน ราคากว่า 1,500,000 บาท ถวายเสด็จเตี่ย ณ สวนกรมหลวงชุมพร กองทัพเรือ (หนองตะเคียน)

 

**เมื่อวันที่ 10 พ.ค.61 พลเรือโท สุกิตติ เสงี่ยมพงษ์ ผู้บัญชาการ ฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นประธานรับมอบช้างหินแกะสลัก จำนวน 1 คู่ โดยฐานทัพเรือสัตหีบและกองรักษาความปลอดภัยฐานทัพเรือสัตหีบ ร่วมกับ ณ รัตนบ้านหิน ร่วมกันจัดสร้างและนำมาตั้งไว้ที่หน้าพระอนุสาวรีย์ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภารกรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ สวนกรมหลวงชุมพร กองทัพเรือ (หนองตะเคียน) อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

**ความเป็นมาในการสร้างช้างคู่ใหม่ถวายพระเกียรติให้กับพระอนุสาวรีย์ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภารกรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ สืบเนื่องมาจากเทศบาลเมืองสัตหีบได้ขออนุญาตฐานทัพเรือสัตหีบ จัดงานประเพณีย์วันลอยกระทง ประจำปี 2560 ณ สวนกรมหลวงชุมพร กองทัพเรือ ที่ผ่านมา หลังจากจัดงานเสร็จฐานทัพเรือสัตหีบได้มอบหมายให้กองรักษาความปลอดภัย ฐานทัพเรือสัตหีบ (กอง รปภ.ฐท.สส.) เข้าสำรวจพื้นที่จัดงานประเพณีลอยกระทง และได้ตรวจพบว่า งาช้างตัวที่อยู่ด้านซ้ายของพระอนุสาวรีย์ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภารกรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ งาข้างซ้ายหัก 1 ข้าง ฐานทัพเรือสัตหีบได้มอบหมายให้ กอง รปภ.ฐท.สส. ดำเนินการซ่อมแซมงาข้างที่หักหรือจัดทำใหม่ เพราะใกล้ที่จะจัดงานวันคล้ายวันประสูติของ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภารกรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ในวันที่ 19 พ.ค.61 ที่จะถึงนี้ที่สวนกรมหลวงชุมพร กองทัพเรือ จึงได้ติดต่อไปที่ ร้านหินแกะสลัก ณ รัตนบ้านหิน จ.จันทบุรี ได้พูดคุยกันทางโทรศัพท์กับเจ้าของร้าน ชื่อว่า “คุณอา มนู รัตนสัจธรรม” ท่านได้สอบถามเกี่ยวกับเรื่องงาช้างที่หัก และท่านได้พูดว่าท่านจะเดินทางมาดูด้วยตัวของท่านเองที่สวนกรมหลวงชุมพร กองทัพเรือ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

**วันรุ่งขึ้น คุณอามนู ท่านได้เดินทางมาถึงสวนกรมหลวงชุมพร กองทัพเรือ และได้เห็นช้างคู่ที่หน้าพระอนุสาวรีย์ฯ ท่านได้ให้คำแนะนำว่า ช้างคู่นี้สร้างไม่ถูกตรงคุณลักษณธของช้างสัตว์ 4 เท้า ดวกตาของสัตว์จะอยู่ด้านข้าง สัตว์ 2 เท้าดวงตาจะอยู่ตรงหน้า แต่ช้างคู่นี้มีดวงตาค่อนมาอยู่ตรงด้านหน้าไม่ได้อยู่ด้านข้าง คุณอามนู รัตนสัจธรรม จึงได้ให้ความคิดเห็นว่าจะสร้างงาช้างขึ้นใหม่ให้กับช้างที่งาหัก จำนวน 1 คู่ แต่ต้องการที่จะสร้างช้างคู่ใหม่ให้ด้วยอีก 1 คู่ ให้ไปปรึกษากันว่าจะดำเนินการสร้างช้างคู่ใหม่หรือไม่ ถ้าสร้างใหม่ทางร้านหินแกะสลัก ณ รัตนบ้านหิน ยินดีจะสร้างช้างคู่ใหม่ถวานให้เพื่อเป็นการถวายพระเกียรติให้กับพระองค์ท่าน จะสร้างให้ใหญ่ขึ้น โดยมีความกว้าง 63 ซม. ยาว 153 ซม. สูง 150 ซม. ใช้รูปแบบช้างในผืนธงราชนาวี แต่เนื่องจาก คุณอามนู รัตนสัจธรรม ท่านบอกว่าท่านอยากจะให้ท่านทั้งหลายซึ่งเป็นทหารเรือ เป็นลูกหลานของเสด็จเตี่ยโดยตรง มีส่วนร่วมกับการสร้างช้างในครั้งนี้ จะได้มากน้อยไม่เป็นไร ทางร้านหินแกะสลัก ณ รัตนบ้านหิน มีความยินดีจะสร้างถวายให้กับพระองค์ท่าน

**คุณอามนู รัตนสัจธรรม เล่าให้ฟังอีกว่า ท่านมีความเคารพนับถือและศรัทธาในสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภารกรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ เพราะในอดีตท่านเคยเป็นทหารเรือมาก่อน มาเป็นพลทหารอยู่ที่ศูนย์ฝึกทหารใหม่ แต่ท่านได้ประสบอุบัติเหตุตอนได้ลากลับไปพัก ทำให้กระดูกสันหลังเคลื่อน จึงไม่สามารถทำการฝึกเพื่อเป็นทหารต่อไปได้ ทางราชการ กองทัพเรือจงได้ทำเรื่องปลดประจำการให้กับคุณอามนู รัตนสัจธรรม ตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมา

**สำหรับช้างคู่ใหม่นี้เป็นช้างหินแกะสลักด้วยหินอ่อน มีความกว้าง 63 ซม. ยาว 153 ซม. สูง 150 ซม. ช่างแกะได้ใช้รูปแบบช้างในผืนธงราชนาวีเป็นหลักในการแกะสลัก มีงบประมาณในการจัดสร้าง 1,500,000 บาท นอกจากนี้ นาวาเอก บัญญัติ วงศ์จำปา ผู้บังคับกองรักษาความปลอดภัย ฐานทัพเรือสัตหีบ ยังได้ร่วมจัดสร้างโดยมอบเงินสดร่วมสร้างช้างให้กับคุณอามนู รัตนสัจธรรม เป็นจำนวนเงิน 500,000 บาท อีกด้วย และได้ดำเนินการย้ายช้างคู่เก่าไปตั้งที่หน้าตำหนัก พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภารกรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์

 

ภาพข่าว // เจี๊ยบโฟกัส อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 0926952344