หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน และบริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด บันทึกความร่วมมือโครงการฟื้นฟูนิเวศทางทะเล คืนความสมบูรณ์สู่ท้องทะเล

หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน และบริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด บันทึกความร่วมมือโครงการฟื้นฟูนิเวศทางทะเล คืนความสมบูรณ์สู่ท้องทะเล

 

วันที่ 27 เม.ย. 61 หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน และบริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด ได้ลงบันทึกความร่วมมือโครงการฟื้นฟูนิเวศทางทะเล การอนุบาลและเพาะเลี้ยงปะการัง เกาะสะเก็ด ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง และเกาะไก่เตี้ย อ่าวเตยงาม อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยมีพลเรือโท ศังกร พงษ์ศิริ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน และนายวีระพล พวงพิทยา วุฒิ ผู้อำนวยการสายงานองค์กรสัมพันธ์ ผู้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้จัดการ บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด เป็นผู้ลงนามบันทึกความร่วมมือ ซึ่งโครงการความร่วมมือนี้มีวัตถุประสงค์ในการอนุรักษ์ และฟื้นฟูระบบนิเวศวิทยาปะการังให้แก่ชุมชน รวมถึงประชาชนทั่วไปของพื้นที่ชายฝั่งทะเลด้านตะวันออกของประเทศไทย ซึ่งจะก่อให้เกิดความมีส่วนร่วมของชุมชน การร่วมงานระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน ในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งต่อไป

ภาพ/ข่าว สโนว์ หนังสือพิมพ์โฟกัสตะวันออก