ปทุมธานี สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานีเปิดการฝึกอบรม ” การเป็นเจ้าบ้านที่ดี ” ครั้งที่ 1

ปทุมธานี สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานีเปิดการฝึกอบรม ” การเป็นเจ้าบ้านที่ดี ” ครั้งที่ 1

การจัดงานส่งเสริมการท่องเที่ยววัฒนธรรมวิถีชีวิตไทย-มอญ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบางกระบือ ตำบลบางกระบือ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานีีวันที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 08.30 น.นางสาวฐิต์ณัฐ สมบัติศิริวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานีให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมการเป็น เจ้าบ้านที่ดีครั้งที่ 1โดยมีนายวีรวัฒน์ วงศ์ศุปไทย ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอสามโคก ผู้ช่วยศาสดาจารย์เกิดศิริทองศิริ อดีตประธานโครงการบริหารจัดการกอล์ฟมหาวิทยาลัยรามคำแหง เจ้าหน้าที่วัฒนธรรม ต่อมาเมื่อเวลา 08.30 น.นางสาวฐิต์ณัฐ สมบัติศิริวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี ได้กล่าวเปิดการอบรม

และวัตถุประสงค์การจัดงานตามโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยววัฒนธรรมวิถีชีวิตไทย-มอญ และการฝึกอบรมการเป็นเจ้าบ้านที่ดีครั้งที่ 1 การบูรณาการงบกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบนโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยววัฒนธรรมวิถีไทย-มอญอำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีด้วยการจัดกิจกรรมอบรมเป็นเจ้าบ้านที่ดีเพื่อเตรียมความพร้อมในการต้อนรับนักท่องเที่ยวให้กับชุมชน ต่อด้วยนายวีรวัฒน์ วงศ์ศุปไทย ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอสามโคกบรรยายหัวข้อวัดและแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญโดยใช้เส้นทางน้ำที่เข้าโครงการ ปิดท้ายด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เกิดศิริ ทองศิริ อดีตประธานโครงการบริหารจัดการกอล์ฟมหาวิทยาลัยรามคำแหงบรรยายหัวข้อการเป็นเจ้าบ้านที่ดีของจังหวัดปทุมธานี หลังจากที่ท่านบรรยายเสร็จสิ้น ได้บันทึกภาพ ร่วมกัน เพื่อเป็นเกียรติ ในการประชุมในครั้งนี้

ภาพ/ข่าว ประภาพรรณ ขาวขำ รายงาน