สุโขทัย-สพฐ.ทำโครงการว่ายน้ำเพื่อชีวิตสร้างความปลอดภัยทางน้ำแก่นักเรียน

สุโขทัย-สพฐ.ทำโครงการว่ายน้ำเพื่อชีวิตสร้างความปลอดภัยทางน้ำแก่นักเรียน

​เมื่อวันที่ 20เม.ย.61เวลา 10.00 น. ที่ผ่านมา นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานเปิดโครงการ “ว่ายน้ำเพื่อชีวิต” (Live Saving) ณ สระว่ายน้ำสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย
จากสถานการณ์การเสียชีวิตของเด็กอายต่ำกว่าอายุ 15 ปี สถิติประเทศไทยเด็กในอายุดังกล่าวจะเสียชีวิตเฉลี่ยปีละ 1,500 คน ซึ่งเป็นอัตราเฉลี่ยที่สูงมากเมื่อเปรียบเทียบกับการเสียชีวิตทุกสาเหตุ

สำหรับช่วงเวลาที่เด็กเสียชีวิตจาการจมน้ำมากที่สุดจะเป็นเดือนเมษายน เด็กที่มีกลุ่มเสี่ยงมากที่สุดอยู่ระหว่างอายุ 1-9 ปี จากมูลเหตุดังกล่าวหากจะป้องกันการเสียชีวิตหรือลดอัตราการตายจากการจมน้ำของเด็ก จำเป็นจะต้องฝึกหัดให้เด็กในกลุ่มเสี่ยงได้ฝึกหัดว่ายน้ำ หรือว่ายน้ำเป็น และเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีช่วยชีวิตคนจากการจมน้ำแบบวิธีช่วยเหลือมาตรฐานสากล โดยใช้อุปกรณ์ใกล้มือ


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1จึงทำโครงการ “ว่ายน้ำเพื่อชีวิต” (Live Saving) โดยมีการฝึกหัดหัดว่ายน้ำให้เด็กนักเรียนและเยาวชนในช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน (เมษายน – พฤษภาคม 2561 ) วัตถุประสงค์เพื่อสอนและฝึกหัดให้เด็กนักเรียนและเยาวชนในโรงเรียนและในชุมชนสามารถว่ายน้ำเป็นจนเอาชีวิตรอดจากการประสบเหตุทางน้ำ พร้อมสอนและฝึกหัดให้เด็กนักเรียนและเยาวชนกลุ่มเป้าหมาย รู้จักและสามารถช่วยชีวิตผู้ประสบเหตุทางน้ำได้อย่างถูกต้องตามวิธีมาตรฐานสากล

 

สุริยา ด้วงมา จ.สุโขทัย 081-2844862