ปทุมธานี ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดปทุมธานี จัดการบรรยาย “หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์ (ชมคลิปคลิกๆ)

ปทุมธานี ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดปทุมธานี จัดการบรรยาย “หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์

 

เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดปทุมธานี จัดการบรรยาย “หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์ และกล่าวปฏิญาณตน” ครั้งที่ 4/2561 ณ ห้องประชุมอาคารหอประชุมวไลยอลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ โดยได้รับเกียรติจากนายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย พ.ต.อ.อดิศร ด้วงพูล ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดปทุมธานี, ดร.อภิชาติ ดำดี ที่ปรึกษามูลนิธิบุคคลพอเพียง, พลตรี ยงยุทธ ชมพูนุช ผู้จัดการภาค 1 กรรมการมูลนิธิบุคคลพอเพียง, รองศาสตราจารย์ศศินันท์ เศรษฐวัฒน์บดี รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์, รศ.ดร.สมบัติ คชสิทธิ์ ที่ปรึกษาอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์, นายณเรศ คุชิตา รองประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดปทุมธานี, นางพิมพ์ปวีณ์ ทองประสงค์ รองประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดปทุมธานี ด้านพ.ต.อ.อดิศร ด้วงพูล ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดปทุมธานี กล่าวว่า ชมรมคนรักในหลวงขึ้นตรงกับมูลนิธิบุคคลพอเพียง มูลนิธิบุคคลพอเพียงซึ่งเป็นพันธมิตรกับสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) มูลนิธิยุวสถิรคุณและมูลนิธิมั่นพัฒนา ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดปทุมธานี ได้รับการแต่งตั้ง เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2559 เป็นต้นมา เป็นจังหวัดลำดับที่ 68

โดยมีวัตถุประสงค์หลักๆ คือ เพื่อให้ประชาชนในจังหวัดปทุมธานี รวมตัวกันเพื่อขับเคลื่อน เพื่อสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสนองพระราชปณิธาน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มาเป็นแนวทางการดำเนินชีวิตเพื่อให้ประสพความสำเร็จ และมีความสุขอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ยังสนับสนุนให้ประชาชนคนไทยร่วมกันแสดงออกในความจงรักภักดี ทั้งในด้านการเทิดทูน และปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ด้วย ซึ่งหลังจากได้รับการแต่งตั้งชมรมคนรักในหลวงจังหวัดปทุมธานี ภายใต้การนำของคณะกรรมการ 7 อำเภอ ได้นำสมาชิกฯ เข้าร่วมกิจกรรมกับทุกๆ ภาคส่วน ตลอดมาอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันชมรมคนรักในหลวงจังหวัดปทุมธานี มีสมาชิกจำนวน 2000 คน และมีผู้ขอสมัครเป็นสมาชิกเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง สำหรับการบรรยาย “หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์และกล่าวปฏิญาณตน” ในครั้งนี้มีจำนวนสมาชิกเข้าร่วมทั้งสิ้น 600 คน โดยเป็นประชาชนภายในจังหวัดปทุมธานี ทั้ง 7 อำเภอ จำนวน 500 คน และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ จำนวน 100 คน เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้

 

ภาพ/ข่าว ขวัญชัย วาจาพารวย รายงาน