ศอ.บต. จับมือ กลุ่มกุมปัง ดารุ อีควาน นำเยาวชนในพื้นที่ จชต. ฝึกฝนและมอบความรู้เรื่องดนตรีพื้นบ้าน กุงปัง หวังให้เยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และสืบสานประเพณีอันมีค่าให้คงอยู่กับพื้นที่ตลอดไป

ศอ.บต. จับมือ กลุ่มกุมปัง ดารุ อีควาน นำเยาวชนในพื้นที่ จชต. ฝึกฝนและมอบความรู้เรื่องดนตรีพื้นบ้าน กุงปัง หวังให้เยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และสืบสานประเพณีอันมีค่าให้คงอยู่กับพื้นที่ตลอดไป

วันนี้ (14 เมษายน 2561) เวลา 13.30 น. ที่เพ็ชรมี รีสอร์ท อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา นายศุภณัฐ สิรันทวิเนติ เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) มอบหมายให้นายกิตติ สุระคำแหง รองเลขาธิการ ศอ.บต. เป็นประธานเปิดกิจกรรมจัดอบรมเยาวชนสืบสานวัฒนธรรม (ดนตรีพื้นบ้าน กุมปัง) จัดโดยสำนักประสานนโยบายการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ศอ.บต. ร่วมกับ กลุ่มเยาวชนอนาซีดกุมปัง ดารุ อีควาน เพื่อให้เยาวชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับดนตรีพื้นบ้าน “กุมปัง” ให้เยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และสืบสานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นที่ดีงามในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยครั้งนี้มีนายคอเล็ด เจ๊ะแว ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมสนับสนุนกิจการศาสนาและวัฒนธรรม สำนักประสานนโยบายการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ศอ.บต. นางสาปีน๊ะ ประชัยเทพ นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ ศอ.บต. และคณะวิทยากรผู้ให้ความรู้ร่วมในพิธีเปิด ทั้งนี้มีเยาวชนกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่จังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลาเข้าร่วมจำนวน 60 คน

นายกิตติ สุระคำแหง กล่าวว่า ขอชื่นชมน้องๆเยาวชน ที่ให้ความสำคัญกับดนตรีพื้นบ้าน กุมปัง ถ้าเรามองเยาวชนในปัจจุบันหลายๆ คนเอาเวลาตรงนี้ไปเที่ยวกับเพื่อนๆ มากกว่า โดยเฉพาะวันนี้ ตรงกับวันหยุดยาวคือเทศกาลสงกรานต์ด้วย แต่กลุ่มเยาวชนในห้องประชุมแห่งนี้ได้เอาเวลาอันมีค่า มาอบรมเรื่องดนตรีพื้นบ้าน นี่คือสิ่งที่น่าภาคภูมิใจและต้องสนับสนุนกิจกรรมดีๆ แบบนี้อย่างต่อเนื่อง ดนตรีคือภาษาของโลก ไม่ว่าเราจะเล่นดนตรีชนิดใดก็ตาม เราสามารถนำดนตรีไปเล่นได้ทุกพื้นที่ของโลกใบนี้ การฟังดนตรีทำให้เกิดสมาธิ สมาธิทำให้เกิดปัญญา และปัญญาทำให้เกิดสิ่งประดิษฐ์ และสามารถคิดค้นสิ่งใหม่ๆ อยู่เสมอ โดยเฉพาะคนที่เรียนหนังสือเก่งๆ หรือมีความสามารถเฉพาะตัว ส่วนใหญ่มาจากการทำกิจกรรมไม่ว่ากิจกรรมด้านกีฬา ดนตรี หรือการท่องเที่ยว เวลาเรามีความสุขในการทำกิจกรรมเราจะมีความคิดสิ่งที่ดีเสมอ ดังนั้น การเข้าอบรมในครั้งนี้ให้เยาวชนตั้งใจเก็บเกี่ยวความรู้ให้มากที่สุด เชื่อเลยว่าสักวันหนึ่งเยาวชนทุกคนอาจนำความรู้ที่เข้าอบรมในครั้งนี้ นำไปใช้ประกอบอาชีพที่มั่นคงในอนาคตต่อไปได้

สำหรับ “กุมปัง” นั้น เป็นเครื่องดนตรีพื้นบ้านที่เป็นเอกลักษณ์ที่ขึ้นชื่อของสังคมมุสลิม เป็นเครื่องดนตรีจำพวกกลองที่มีหนังแพะเป็นส่วนประกอบหลัก โดยมีหวาย 1 เส้น ไว้สำหรับยึดให้หนังตึง กุงปัง มีประวัติความเป็นมาจากประเทศในแถบอาหรับ ที่มีมานานแล้ว เมื่อในสมัยท่านนบีมูฮัมหมัด (ซล.) ได้มีการใช้กุมปังต้อนรับท่านนบีมูฮัมหมัด (ซล.) ตอนอพยพจากนครเมกกะถึงนครมาดีนะห์ และเชื่อว่า กุมปังเข้ามาบริเวณแหลมมลายูในสมัยอาณาจักรมลากา โดยผ่านทางอินเดียและเข้าสู่เมืองชวาในทศวรรษที่ 13 โดยชาวอาหรับ และในต่อมา “กุมปัง” ได้แพร่หลายในประเทศมาเลเซีย อินโดนีเซีย บรูไนและภาคใต้ของประเทศไทยอีกด้วย

มูกะตา หะไร จ.ยะลา