ศปภอ.ทบ. จัดพิธีแสดงความจงรักภักดี “วันจักรี ๖ เมษายน” ณ แหล่งสมาคมนายทหารปืนใหญ่ พื้นที่สีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร โดยมี ผบ.นปอ. เป็นประธาน

ศปภอ.ทบ. จัดพิธีแสดงความจงรักภักดี “วันจักรี ๖ เมษายน” ณ แหล่งสมาคมนายทหารปืนใหญ่ พื้นที่สีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร โดยมี ผบ.นปอ. เป็นประธาน

เมื่อวันที่ ๔ เม.ย.๖๑ พลโท สรุใจ จิตต์แจ้ง ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบก ได้นำข้าราชการ ทหาร ตำรวจ และผู้นำชุมชน กล่าวถวายอาศิรวาทปฐมราชสดุดี หน้าพระบรมสาทิสลักษณ์ สมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้า ในพระบรมราชจักรีวงศ์ ทุกพระองค์ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณต่อ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช พระปฐมบรมจักรวงศ์ และสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้า ในพระบรมราชจักรีวงศ์ ทุกพระองค์ ที่ทรงพระปรีชาพิเศษสามารถในพระราชกิจเหมาะแก่กาลสมัย ตั้งแต่พระปฐมกษัตริย์ที่ได้ปลูกฝังความมั่นคงให้แก่ราชอาณาจักไทย แล้วรัชกาลต่อมาก็ทรงทำนุบำรุงบ้านเมือง ด้วยการสร้างสรรค์วัฒนธรรมทุกสาขา ทรงเชิดชูพระบวรพุทธศาสนา และสั่งสมความมั่งคั่งสมบูรณ์แก่ประเทศ สืบช่วงกันโดยลำดับ ทรงรักษาเอกราชของชาติบ้านเมือง พร้อมกับทรงสร้างความเจริญรุ่งเรืองในด้านต่างๆ นานัปการ


ด้าน พลตรี วิรัตน์ นาคจู ผู้บัญชาการศูนย์ต่อสู้ป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบก ซึ่งเป็นเจ้าภาพการจัดกิจกรรมแสดงความจงรักภักดี “วันจักรี ๖ เมษายน” ในครั้งนี้ ได้กล่าวทักทายและขอบคุณ หน่วยงานส่วนราชการ และภาคประชาชนในพื้นที่เขตดอนเมืองที่มาร่วมกิจกรรม พร้อมทั้งขอให้ทุกภาคส่วนได้น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งมหาจักรีบรมราชวงศ์ และมีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ พร้อมทำความดีเพื่อตอบแทนคุณแผ่นดินและแสดงออกถึงความจงรักภักดีในทุกโอกาส

—————
ขุนศึก สยามโฟกัส : รายงาน
จอจาน คนหลังภาพ : ภาพ